Udar na sindikalno djelovanje

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata kriminalističke policije

dužnost nam je ukazati na promjene koje se odnose ili će se odnositi, prije svega na buduća prava Vas kao članova sindikata, a potom i na prava samih sindikata pa time i Sindikata kriminalističke policije (u daljnjem tekstu: SKP) čiji ste članovi. U tom smislu skrećemo Vam pozornost na odredbe koje će uvelike izmijeniti navedena prava, a to su već izmijenjeni novi Kolektivni ugovor (u daljnjem tekstu: KU) koji je stupio na snagu u svibnju 2022. godine, supotpisnici kojeg su uz Vladu Republike Hrvatske s jedne strane i u ovom trenutku preostala dva „reprezentativna“ sindikata Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, a zatim i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
 
I ovom prilikom želimo još jednom naglasiti kako je SKP kao gransko-strukovni sindikat posebno osjetljiv na diskriminirajuće korištenje pojma „reprezentativnosti“ naročito zbog činjenice da do osnutka SKP, osim Strukovne udruge kriminalista koja je ukazivala i otvarala određena pitanja koje terete kriminalističku struku prije svega sa znanstvene razine, nitko nije predstavljao, iznosio i branio interese kriminalističke policije, kao što to čini ovaj sindikat od 2014. godine. Važno je za istaknuti da smo prema našim saznanjima, jedini gransko-strukovni sindikat kriminalističke policije i na europskoj sindikalnoj sceni, što dovoljno govori o teškom putu probijanja problema kriminalističke policije do agende za rješavanje. Usprkos svemu tome sindikat koji zastupa interese oko 3.000 pripadnika kriminalističke policije koliko ih trenutno ima u Republici Hrvatskoj, uz važeće odredbe „reprezentativnosti“ nikada neće moći biti „reprezentativan“ čak i u slučaju da se u SKP učlane svi pripadnici kriminalističke policije. S druge strane više je nego jasno kako u Republici Hrvatskoj kao i u većini europskih država nema „reprezentativne“ sindikalne policijske snage koja bi bila zainteresirana za predstavljanje i obranu složenih interesa kriminalističke policije. Što nam onda preostaje?
 
Baš zbog svega gore navedenog ukazujemo na po nama sporni članak 94. KU koji navodi kako „Prava sindikata i povjerenika koja proizlaze iz ovog kolektivnog ugovora odnose se na sindikate potpisnike i povjerenike sindikata potpisnika, a na odgovarajući se način primjenjuju na sindikate i povjerenike sindikata državne službe ako u državnom tijelu ne djeluje sindikat potpisnik.“, čime je poslodavac odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u dogovoru s „reprezentativnim“ sindikatima uskratio svim „nereprezentativnim“  sindikatima „konzumiranje“ prava iz KU (kao što je primjerice korištenje infrastrukture MUP-a, uključujući prostorije za sindikalno djelovanje ili pravo na sindikalno djelovanje unutar radnog vremena) bez kojih prava, ionako otežano funkcioniranje tzv. „nereprezentativnih“ sindikata se dodatno  usložuje, odnosno onemogućava. Smatramo da se  radi s o diskriminirajućoj odredbi KU koja nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske što je svakako dovoljan pravni temelj za podnošenje tužbe.
 
 
Očito je kako je promjena KU bila samo prvi korak, sada bismo mogli reći očitog plana pasiviziranja, a možda i potpunog uklanjanja „nereprezentativnih“ i granskih sindikata s hrvatske sindikalne scene. Naime, u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji se uskoro treba izglasati u čl. 51. navodi se: U članku 192. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:
 
„(4) Prava koja nisu propisana ovim Zakonom odnosno materijalna prava iz članka 90.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona (Članak 90.a (1) Primici koje radnik može ostvariti temeljem radnog odnosa su: 1. primici koje poslodavac, u skladu s propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, aktom poslodavca ili ugovorom o radu isplaćuje radniku kao materijalno pravo iz radnog odnosa (jubilarna nagrada, božićnica, regres, otpremnina zbog odlaska u mirovinu i sl.) mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji je potpisnik kolektivnog ugovora prema posebnom propisu.
 
 (5) Ukupna visina materijalnih prava iz stavka 4. ovoga članka ne smije se na godišnjoj razini ugovoriti više od dvostrukog iznosa prosječne godišnje sindikalne članarine sindikata koji su stranke kolektivnog ugovora.
 
 (6) Prava iz stavka 4. ovoga članka ostvaruju oni članovi sindikata o kojima je sindikat obavijestio poslodavca.“.
 
 
Predložena nova odredba čl. 192. Zakona o radu jasno bi definirala razliku pripadnosti/članstva u „reprezentativnim“ i „nereprezentativnim“ sindikatima u smislu da će članovi reprezentativnih sindikata koji su potpisnici KU imati sva materijalna prava predviđena KU dok svi ostali uključujući i članove „nereprezentativnih“ sindikata neće moći „konzumirati“ prava iz KU. Predložena odredba će ako bude ugrađena u novi zakon definitivno dovesti do „tektonskih“ promjena na sindikalnoj sceni, budući da će mnogi članovi „nereprezentativnih“ sindikata, RAZUMLJIVO zatražiti ispis iz članstva u „nereprezentativnim“ sindikatima i postati članovi „reprezentativnih“ sindikata kako bi mogli „konzumirati“ prava predviđena KU, pogotovo ako se ta situacija sagleda kroz prizmu trenutno nezadovoljavajućeg i neprimjerenog materijalnog i radnog statusa policijskih službenika u Republici Hrvatskoj.
 
U slučaju SKP s obzirom na činjenicu da od osnutka broj naših članova stabilno varira oko brojke od 120 članova, po čemu smo jedan od malobrojnijih sindikata na policijskoj sindikalnoj sceni, već i manje osipanje članstva moglo bi značiti i kraj našeg sindikalnog djelovanja po dosadašnjem obrascu, s obzirom na to da se trenutni godišnji prihodi od članstva gotovo poklapaju s godišnjim rashodima.
 
Većina Vas/nas odlučila se za SKP prepoznavši ideju profesionalne, samostalne i neovisne kriminalističke policije kao i otvoreno ukazivanje na naše probleme iz isključivo profesionalnih interesa još uvijek vjerujući u policijske ideale. Iako ponekad nismo uspjeli u zacrtanim ciljevima, SKP od početka nudi jasno artikuliranje profesionalnog stava i bez ograde iznosi probleme, također članovima nudi pravnu zaštitu i stručno savjetovanje. Ovim proglasom nikako ne želimo zazivati sažaljenje niti utjecati na bilo koga od Vas u Vašim budućim odlukama glede članstva u SKP, jer ideja snažne, časne, neovisne, samostalne i profesionalne kriminalističke policije će živjeti zasigurno dalje bez obzira na moguće promjene.
 
Nama u ovom trenutku ostaje zadovoljstvo okupljanja Vas koji zasigurno pripadate onim  službenicima kriminalističke policije od lokalne, regionalne do nacionalne razine ustrojstvenih jedinica, koji su prepoznati od strane struke zbog svoje predanosti poslu, rezultatima rada, profesionalizmu i dugotrajnoj praksi i iskustvu. Upravo to okupljanje većinom „zdravog“ kadra kriminalističke policije oko ideje profesionalne, neovisne i samostalne kriminalističke policija u službi građana, je i najveći uspjeh i garancija opstanaka SKP jer Vi/ljudi kao policijski profesionalci činite sindikat, a po tome je SKP privilegiran u odnosu na ostale policijske sindikate.
 
Na kraju možemo Vam samo zahvalit na odanosti našoj struci i hrabrosti artikuliranja stava te pozvati Vas da ovu našu zajedničku ideju branite i širite i dalje.
 
 
U Vašoj službi
 
 
 
Sindikat kriminalističke policije