IGNORIRANJE OD STRANE MUP-a?

Prenosimo u cijelosti reakciju SKP-a upućenu čelništvu MUP-a u svezi njihova “ignoriranja” našeg Zahtjeva o ostvarivanju prava koja proizlaze iz čl. 98 Kolektivnog ugovora.

 

Poštovani,

priopćavamo Vam kako do današnjeg dana nismo zaprimili Vaš odgovor niti smo na drugi način službeno kontaktirani od predstavnika MUP-a u svezi našeg prijedloga za održavanjem sastanka na kojem smo Vas htjeli upoznati o razlozima i ciljevima osnivanja SKP-a, kao i nacrtom programa kojim bi se ostvarili naši zacrtani ciljevi (naš dopis pod brojem: SKP-I-02-2/2014 od 11.04.2014.g.). Također do današnjeg dana nismo zaprimili nikakav odgovor na naš zahtjev glede ostvarivanja prava koja proizlaze iz čl. 98. Kolektivnog ugovora, a ostvarivanje kojih je neophodno kao minimum za normalni početak funkcioniranja Sindikata (naš dopis pod brojem: SKP-I-02-2/2014 od 23.04.2014. g.).

Mišljenja smo kako je protekom vremena od kada su oba spomenuta dopisa poslana i zaprimljena u MUP-u, značajno prekoračen rok predviđen u čl. 97. Kolektivnog ugovora koji u svoja dva stavka jasno navodi:
(1)„Čelnik državnog tijela dužan je razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarenjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i po osnovi rada i o zauzetim stajalištima dužan je u roku osam dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva pismenim putem izvijestiti Sindikat.”,
(2) „Čelnik državnog tijela ili osoba koju on ovlasti dužan je na zahtjev sindikalnog povjerenika primiti ga na razgovor i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku službenika i namještenika”.

Ovakav početni stav poslodavca u slučaju osnivanja SKP-a može se, najblaže rečeno, protumačiti kao ignoriranje, ali se može smatrati i pokušajem vršenja nadzora nad djelovanjem sindikata na način da se uskratom prava propisanih Kolektivnim ugovorom želi onemogućiti slobodno udruživanje radnika u sindikate, te općenito sindikalno djelovanje, dok se istovremeno navedena prava u odnosu na druge sindikate koji djeluju kod poslodavca u cijelosti poštuju. Pritom napominjemo kako isto predstavlja prekršaj opisan u čl. 293. st. 1. toč. 50. Zakona o radu za koji je predviđena kazna u iznosu od 31.000,00-60.000,00 kn.

Ujedno napominjemo da će članovi i simpatizeri SKP-a, ukoliko se ovakvo ponašanje poslodavca i dalje nastavi, biti prisiljeni ali i spremni u sindikalne svrhe bez odobrenja početi koristiti službeni informatičko-telekomunikacijski sustav, pritom svjesni da se nenamjenskim korištenjem izlažu disciplinskim postupcima, a što kao Sindikat svakako nastojimo izbjeći.

Stoga Vas na kraju, u duhu izgradnje korektnih odnosa, još jednom pozivamo da razmotrite sve naše prijedloge, te nas što je prije moguće povratno izvijestite o zauzetim stajalištima glede istih jer profesionalno obnašanje naših sindikalnih dužnosti, kao i svako drugo ozbiljno sindikalno djelovanje nije moguće bez ostvarivanja traženih prava, zajamčenih Kolektivnim ugovorom.

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Tomislav Štambuk