DVOJBENO MEDIJSKO IZVJEŠĆIVANJE (nX) ?!?

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege koje pratite naš rad,
 
još jednom svjedočimo primjeru medijskog izvješćivanja koje nam potvrđuje naše ranije konstatacije o pristranosti medija, nažalost  najčešće na štetu policije. Naime, već sam naslov priloženog teksta prejudicira krivnju  na štetu policajca. Stoga još jednom pozivamo medije da objektivno i profesionalno izvješćuju javnost o događajima vezanim za policiju, jer na ovakav neprofesionalni način samo se doprinosi izgradnji negativnog imidža policije kod građana, što posljedično dovodi do stvaranja nepovjerenja građana u policiju. Sindikat kriminalističke policije će se i dalje zalagati za objavu istine, kako u ovom tako i u svim prijašnjim slučajevima o kojima smo do sada pisali, s čim u svezi očekujemo da MUP po pravomoćnosti presude prekršajnog suda u predmetnom slučaju izda priopčenje za javnost.