DVOJBENO MEDIJSKO IZVJEŠĆIVANJE 1 (nX) ?!?

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege koje pratite naš rad,
na žalost u kratkom vremenskom razmaku opet možemo svjedočiti primjeru neprofesionalnog medijskog izvješćivanja na štetu policije ali i novinarske profesije s jedinim ciljem da se “bombastičnim” naslovima privuku čitatelji.