U VLASNIŠTVU MUP-a 45 PRAZNIH STANOVA – mogućnost stambenog zbrinjavanja djelatnika MUP-a koji su u teškom socijalno-ekonomskom položaju ?!

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege koji pratite naš rad,  
 
Sindikat kriminalističke policije zatražio je informacije o stanovima u vlasništvu MUP-a, u svezi čega smo od Ureda glavnog ravnatelja policije dana 08. lipnja 2015. godine zaprimili dopis pod brojem: 511-01-43-152-43/15., koji možete naći u prilogu ovog posta. U navedenom dopisu se, među ostalim, navodi da je od ukupnog broja stanova u vlasništvu MUP-a trenutno prazno 45 stanova, zbog čega smo od MUP-a zatražili da nam dostave podatke u kojim gradovima se nalaze navedeni prazni stanovi u vlasništvu MUP-a i kome se socijalno najugroženiji djelatnici, koji nemaju rješeno stambeno pitanje mogu obratiti za dodatne informacije u vezi najma, a koji dopis u cijelosti možete pročitati također u prilogu ovog posta.