REORGANIZACIJA – KOGA ZAVARAVA MUP ?

U prilogu posta možete vidjeti odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a dostavljen SPH-u u svezi prijedloga izmjena čl 10. ZoP (ustrojavanje županijskih policijskih centara) u kojem se, između ostalih, može iščitati kako se nije odustalo od plana ustrojavanja 5 novih policijskih uprava umjesto dosadašnjih 20. Moramo konstatirati kako je navedeni odgovor oprečan obavijesti o novom ustroju, koji je dostavljena našem Sindikatu dana 22.10.2014 g. (objavljen u cijelosti na ovaj stranici), u kojoj se izričito navodi kako nije izrađena shema novog ustroja koja bi predstavljala službeni dokument, odnosno da nije donesena odluka o početku implementacije novog ustroja. Stoga si uzimamo za pravo postaviti pitanje, temeljem čega se pristupilo izradi prijedloga čl. 10 ZoP kojim se kako navode, stvaraju dobri preduvjeti i za uvjete “okrupnjavanja” policijskih  uprava, a istovremeno konstatirati kako je neozbiljno i nedopustivo od strane MUP-a dezinformirati cjelokupni sastav MUP-a na ovakav način, posebice kada znamo o kako važnoj temi se radi.

Vidi prilog.