PRENOSIMO VIJESTI OD INTERESA ZA POLICIJU OBJAVLJENE NA PORTALU VEČERNJEG LISTA

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, 
 
Sindikat kriminalističke policije sa zabrinutošću prenosi vijest vezanu na slučaj Tomislava SAUCHE, objavljenu danas na portalu VEČERNJEG LISTA,  u svezi koje smo ranije zatražili očitovanje nadležnih službi MUP-a, a kao odgovor smo dobili tek načelno priopćenje. Zabrinutost proizlazi iz činjenice da smo s više strana zaprimili obavijesti da bi sav teret krivnje bez obzira na prekršajni postupak koji je u tijeku, na kraju mogao pasti na policijske službenike koji su u konkretnom slučaju neposredno postupali prema Tomislavu Sauchi, a sve kao rezultat direktive s viših državnih instanci. 
Ukoliko se zaprimljene obavijesti pokažu točnima nastaviti će se daljnja stigmatizacija policije, društvena degradacija položaja policije te ugrožavanje ionako narušenog digniteta policije, jer kako očekivati od običnih  građana da se odnose prema policiji s dužnim poštovanjem, ako „državni dužnosnici“ ne poštuju institut i ulogu policije, što držimo nedopustivim. 
Kako bi se spriječilo bilo kakvo daljnje “montiranje” vezano na navedene događaje, SKP će sa posebnom pozornošću pratiti daljnji tijek razvoja situacije, kako u slučaju SAUCHA tako i u slučaju GRAHOVAC.