Operativna akcija “Arhimed”

Izvješćujemo Vas kako je Uprava kriminalističke policije u suradnji sa Upravom za granicu MUP-a RH u sklopu EU Policy Cycle-a i EMPACT prioriteta, a u organizaciji i u suradnji sa EUROPOL-om provela pojačana postupanja u okviru zajedničkog akcijskog dana 2014. (EMPACT- Joint Action Days 2014.) tijekom kojeg su koordinirano provedene operativne aktivnosti planirane OAP-ima (operativnim akcijskim planovima) određenih EMPACT prioritetima na području svih država članica EU.

 

 

MUP RH je tijekom provedbe JAD-a 2014. aktivno sudjelovao u provedbi EMPACT prioriteta „Ilegalne migracije“.

U odnosu na kriminalnu aktivnost koja se odnosi na krijumčarenje ljudi i ilegalne migracije u sklopu EU identificirana su tri fenomena: ilegalni ulaz migranata u EU,  sekundarna kretanja migranata unutar EU i olakšavanje tranzicijskog statusa migranata u EU, sukladno čemu je MUP RH procjenom ugroženosti od ilegalnih migracija i krijumčarenja osoba na području RH odredio 4 „žarišne“ točke na kojima je provedeno pojačano postupanje policijskih službenika MUP-a po pitanju EMPACT prioriteta „Ilegalne migracije“, i to:
Policijska uprava zagrebačka, Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu BREGANA,
Policijska uprava zagrebačka, Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu ZAGREB, Zračna luka PLESO,  
Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu BAJAKOVO,
Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu TOVARNIK.

Pojačana postupanja zbog sve većeg pritiska ilegalnih migranta i potencijalnih tražitelja azila na vanjske granice RH i EU, a u cilju sprečavanja i identificiranja kriminalnih skupina i pojedinaca u vezi ilegalnih migracija i krijumčarenja osoba, a sukladno sačinjenim provedbenim planovima mjera i radnji na sve 4 lokacije započela su 17.09.2014. godine u 06,00 sati i završila 18.09.2014. godine u 24,00 sati (ukupno 42 sata).
 
Tijekom provođenja EMPACT – Joint Action Days 2014. ukupno je angažirano/sudjelovalo 1004 policijskih službenika MUP-a RH.

Izvršena je provjera za 2690 osoba i 2941 vozilo, izvršen je pregled i nadzor ukupno 212 objekata (hoteli, moteli, autobusne i željezničke stanice, teretna vozila, teretni vlakovi i detaljan pregled azilnog centra smještenog u hotelu „Porin“ u Zagrebu sa ukupno 61 sobom smještajnih kapaciteta)
Također je izvršena i detaljna provjera 184 putnih isprava, 9 osobnih iskaznica, 1 dozvola boravka. Uhićeno je ukupno 7 osoba (4 državljana R Kosovo, 1 državljanin BiH, 1 državljanin Albanije i 1 državljanka R Srbije) od čega 5 osoba za nezakonit prelazak državne granice, 1 osoba za izbjegavanje carinskog nadzora (krijumčarenje duhana i cigareta) i 1 osoba za krivotvorenje isprava.
       
Uz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta oduzete su 3 putne torbe (ruksaka) iz azilnog centra koji su prilagođeni za počinjenje kaznenih djela krađa iz trgovina (obloženi aluminijskom folijom), 1,25 kg rezanog duhana i 2.800 komada cigareta.

Tijekom provođenja operacije, u sjedištu EUROPOL-a uspostavljen je ECC (Europol-ov koordinativni centar) s ciljem brže i olakšane razmjene informacija s terena i unutar ECC-a, a putem kojeg je tijekom provođenja operacije zatraženo ukupno 280 provjera.

Izvor www.mup.hr

Cijeli članak možete pročitati na linku http://mup.hr/194538.aspx