Neplaćanje prekovremenih sati i pasivnog dežurstva

Poštovani,

ponukani brojnim obavijestima policijskih službenika o neplaćanju stvarno odrađenih prekovremenih sati i pasivnog dežurstva, čime se sustavno grubo krše odredbe čl. 44. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, obratili smo se čelništvu MUP-a s jasnim zahtjevom da se odmah prestane sa takvom već ustaljenom praksom u brojnim ustrojstvenim jedinicama MUP-a.

 

Naime, od većeg broja policijskih službenika, koje ne želimo imenovati kako ne bi postali žrtve mobinga na svojim radnim mjestima, doznali smo kako rukovoditelji brojnih ustrojstvenih jedinica, i to na svim hijerarhijskim razinama u Ministarstvu (Ravnateljstvo policije, PU i PP), učestalo nalažu prekovremeni rad bez otvaranja naloga za prekovremeni rad, a potom nezadovoljni rezultatima koji su proizašli iz takvog rada (npr. kriminalistička istraživanja ili prekršajne obrade ili drugog postupanja policijskih službenika) umanjuju i/ili osporavaju stvarno odrađene prekovremene sate. Radi neplaćanja prekovremenih sati rukovoditelji također često suprotno odredbama Kolektivnog ugovora mijenjaju radna vremena i smjene policijskim službenicima, a u mnogim slučajevima “prijateljski” inzistiraju i na tome da se umjesto plaćanja prekovremenih sati koriste slobodni radni dani, što također smatramo nedopustivim jer se ne smije događati da plaćanje prekovremenih sati ovisi o nečijoj “dobroj volji”. Na žalost, veliki broj policijskih službenika kako se ne bi zamjerili rukovoditeljima, odnosno bojeći se mogućeg etiketiranja i šikaniranja, prešutno pristaje na takvo nepravilno ponašanje nadređenih. S tim u svezi, smatramo nužnim podsjetiti na činjenicu da je pravo policijskog službenika da sam odluči želi li da mu se prekovremeni sati plate ili zamjene slobodnim danima.

Također, budući je SKP prepoznat kao sindikat koji se ne boji jasno iznijeti svoja mišljenja i stavove, veći broj policijskih službenika obratio nam se i u svezi problema oko neplaćanja pasivnog dežurstva. Podsjećamo da pasivno dežurstvo podrazumijeva obvezu policijskog službenika da se nalazi u određenom stanju pripravnosti za moguće izvanredno angažiranje, što uključuje mogućnost kontakta, brzinu angažmana i psihofizičku sposobnost policijskog službenika, dok se o satima provedenim na pasivnom dežurstvu mora voditi službena evidencija, a nadležni rukovoditelj dužan je policijskom službeniku izdati nalog za pasivno dežurstvo. Suprotno tome, rukovoditelji mnogih ustrojstvenih jedinica, u cilju normalnog funkcioniranja službe, nalažu policijskim službenicima da im budu dostupni i pripravni za službu tijekom vikenda ili u slobodno vrijeme tijekom radnog tjedna, a istovremeno se izbjegava evidentiranje i plaćanje tako odrađenog pasivnog dežurstva. Iskorištavajući entuzijazam i profesionalizam većine policijskih službenika, rukovoditelji na taj način provode upute o mjerama štednje i racionalizaciji troškova u Ministarstvu, a što smatramo krajnje neprimjerenim i nedopustivim ponašanjem, posebice kada se uzme u obzir težak ekonomski i socijalni položaj brojnih policijskih službenika, a kojima se ionako već godinama konstantno smanjuju i ukidaju razna materijalna prava.

S tim u svezi, SKP zahtijeva da se u praksi odmah prestane sa ovakvim sustavnim kršenjem odredbi Kolektivnog ugovora na štetu policijskih službenika kako bi se izbjegli mogući sudski sporovi, a ukoliko se ovakvo ponašanje rukovoditelja i nadalje nastavi bit ćemo prisiljeni javno objaviti njihova imena i prezimena, kao i nazive ustrojstvenih jedinica.
Na kraju pozivamo sve policijske službenike kojima su prekršene odredbe čl. 44. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, da nas obavijeste o konkretnim slučajevima, kako bismo što kvalitetnije mogli pripremiti i usmjeriti naše djelovanje s krajnjim ciljem rješavanja navedenog problema