Izlazna pošta knjiga predmeta 2015

 10.    

     IZLAZNA POŠTA

 

 RBR 

 NAZIV SPISA 

 POSLAO 

 VEZA 

 DATUM 

 1.

 Kolektivni ugovor čl. 44/ pasiva 04.01.2015. Papić  poslano Vladi RH  04.01.2015.
 2.  Nenamjensko korištenje službenih vozila 11.1.2015.Štambuk  2-31/14 Vlada RH  11.01.2015.
 3.  Isplata plaće za 12/14 12.01.2015 Štambuk    12.01.2015.
 4.  ZPPI vozila audi
15.1.2015. štambuk odgovor MUP 511-01-43-152-9/15 30.1.2015.  15.01.2015.
 5. Tomislav Sauha , očitovanje 14.01.2015.Štambuk odgovor MUP 511-01-152-8634/1-2015 28.01.2015.  14.01.2015.
 6. Korištenje znaka krim policije  21.01.2015. Štambuk   odgovor MUP 511-01-152-8633/2-2015 od 30.01.2015  21.01.2015.
 7.  Uređenje uredskog prostora   16.01.2015. Gašpar  poslano Mat-Fin   16.01.2015.
 8.  Sokser , pomoć kolegi  16.01.2015.Štambuk   Mail svima  16.01.2015.
 9. Pristup internetu 23.01.2015.Gašpar poslano MUP, Čanković  23.01.2015.
 10.(9-1) Osvrt na prijedlog izmjen KU (poslano greškom pod brojem 9) 02.02.2015.(mail pošta) Biočić poslano MUP čanković, Min Rada, Sindikati  02.02.2015.
 11.  ZPPI godišnje ocjene/periodične kontrole 02.02.2015.Biočić urudžbeni MUP poslano MUP  02.02.2015.
 12.  ZPPI voditelj radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima   09.02.2015. Žibret  posalno MUP    09.02.2015.
 13.  požurnica na žalbu protiv Rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen ZPPI  09.02.2015. Žibret    poslano POVJERENICA Z AINFORMIRANJE  09.02.2015. 
 14.  WEB stranica MUP-a prigovor       
 15.  Željka POKUPEC – upit       
 16.  Hrvatsko novinarsko društvo – Index prijava   24.02.2015.  HND   štambuk
 17.  Marko GRAHOVAC očitovanje traži se   02.03.2015.  Ministar, ravnateljstvo, Čankovićka   štambuk
 18.  Isplate plaće putem COP-a upit  09.03.2015.  Kabinet ministra   štambuk 
 19.  ZPPI – ocjenjivanje u ravnateljstvu   13.03.2015.  ravnateljstvo   štambuk
 20.  Saša BURUŠIĆ očitovanje traži se   13.03.2015.  ministar, Unutarnja, Čanković   štambuk 
 21.  Pravilnik o načinu dodjele spomen značke ili kratkog vatrenog oružja   17.03.2015. zamjenik ministra Evelin Tonković   štambuk
 22.  Rješenje o godišnjim ocjenama   17.03.2015.  ministar Ranko Ostojić  štambuk
23. Poziv na zajednički sastanak sindikatima  23.03.2015. 6 policijskih sindikata  Perica
24. ZPPI – ocjenjivanje rukovidtelja 24.03.2015. ravnateljstvo Štambuk
25. Izmejene i dopune Statuta    Ministarstvo rada i mirovinskog sustava   
26. Policijski istražitelji  24.03.2015. Ministar, DORH, Ravnateljstvo, MUP Štambuk 
27. Opremanje uredskog prostora  24.03.2015. PUZ, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova  papić
28. zppi sauha 22.4.2015. Ministarstvo pravosuđa biočić
 29.  Javni i interni natječaji   23.04.2015.  SVIMA   
30. Dostava odluka i zuahtjeva o promjeni Statuta i adrese sjedišta  16.04.2015.  MRMS štambuk
31. ZPPI Marko GRAHOVAC obustava prekršajnog postupka 27.04.2015. Ravnateljstvo policije  žibret
32. ZPPI PUZ policija kao ovlašteni tužitelj  27.04.2015. Ravnateljstvo policije  žibret
33. Policijski istražitelji – dopis Vladi, Saboru, DORH-u, MUP-u i medijima       
34.  ZPPI – PUZ ocjenjivanje  27.04.2015. Ravnateljstov policije  žibret 
 35.  Demantij vijesti objavljene na portalima       Perica
 36.  izmjene čl. 245. KZ-a traže se – dopis Ministarstvu pravosuđa i MUP-u   08.06.2015    Perica 
 37.        
38. Maksimalno trajanje istražnog zatvora u predmetima u kojima se kazneno procesuiraju 328. i 329. KZ-a, odredbe zakonskih odredbi iz čl. 133. ZKP-a 24.06.2015. Ministarstvo pravosuđa  Štambuk 
39.        
40. Stambeno zbrinjavanje djelanika MUP-a, podatci traže se  23.06.2015.  MUP Uprava za pravne poslove iljudskepotencijale  Štambuk 
41. UJ Valbandon , prijedlog za rješenje statusa  06.07.2015. MUP Uprava za pravneposlove i ljudske potencijale  Štambuk
42. Nacrt prijedloga ZID ZKP-a dostavlja se 09.07.2015.  Minsitarstvo pravosuđa  Štambuk 
43.  Pojašnjenje naputka načelnika PU zagrebačke gorana Burušića, traži se     ministar unutranjih poslova Ranko Ostojić   Štambuk 
44.        
45.