ZAŠTITA USTAVNOG PRAVA NA SLOBODU SINDIKALNOG UDRUŽIVANJA I DJELOVANJA

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata kriminalističke policije,

Sindikat kriminalističke policije je zatražio od potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova, gospodina dr. sc. Davora Božinovića nadzor u vezi postupanja Službe za unutarnju kontrolu u odnosu na predsjednike „Sindikata policijskih službenika“ i novo formiranog policijskog sindikata “Sindikat slobode, prava i jednakosti policijskih službenika” obzirom da svjedočimo svojevrsnom opasnom presedanu pošto se u oba slučaja poslodavac usuđuje pokrenuti disciplinski postupak protiv dvojice predsjednika policijskih sindikata pri čemu ih tereti za povredu službene dužnosti kao policijske službenike, za radnje koje su isključivo vršili kao sindikalni predstavnici što im je i pravo ali i dužnost što držimo NEDOPUSTIVIM.

Napominjemo kako ne želimo komentirati materiju koja je očito bila samo povod za pokretanje disciplinskih postupaka od strane poslodavca u koju Sindikat kriminalističke policije nema uvida, a i sa samim sadržajem materije se i ne mora slagati, već iskazujemo solidarnost predstavnicima navedenih sindikata u obrani ustavom zajamčenih načela slobode sindikalnog udruživanja i djelovanja.

Ujedno u dopisu ministru još jednom smo pozvali sve ostale policijske sindikate bilo „reprezentativne“, bilo „nereprezentativne“, da bez obzira na programske, statutarne i subjektivne razlike, jasno i glasno stanu u obranu načela slobodnog sindikalnog udruživanja i djelovanja te naših kolega kojima se to pravo pokušava uskratiti drakonskim postupcima poslodavca, te na taj način pošaljemo zajedničku poruku svim našim članovima da postoje načela koja su iznad naših uskih interesa.

LINK NA DOPIS

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije