ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Poštovani članovi SKP-a kolegice i kolege koji pratite naš rad,
 
podsjećamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije, kao predstavnik zainteresirane javnosti, na poziv MUP-a sudjelovao u javnoj raspravi u svezi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu ZID) Zakona o policiji, a naše mišljenje, primjedbe i konstruktivne prijedloge u svezi predloženih izmjena i dopuna zakona stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona je uvažio te odustao od brojnih predloženih izmjena zakona koje su bile neprihvatljive i štetne za policijske službenike. Stoga, možemo izraziti samo žaljenje, kako nitko od organizatora i sudionika sastanka održanog dana 02.07.2015. godine u svezi teme ZID Zakona o kaznenom postupku, koji zakon je bez ikakve dvojbe ZAKON OD NAJVEĆEG ZNAČAJA ZA POSTUPANJE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, nije prepoznao korisnost sudjelovanja na spomenutom sastanku  i predstavnika nereprezentativnih sindikata, ali i drugih predstavnika struke. Bez obzira na navedeno, radna grupa unutar Sindikata kriminalističke policije je kao i u slučaju ZID-a Zakona o policiji, proučila ZID ZKP-a te u ime SKP-a sastavila mišljenje koje je dostavljeno Ministarstvu pravosuđa, a  koje u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta  i koje mišljenje će također biti proslijeđeno na javno savjetovanje.