VLADA U TIŠINI PREBACILA 1,8 MILIJARDI KUNA IZ 2. u 1. STUP

Poštovani članovi SKP-a i zainteresirana javnosti, 
 
mirovinska reforma kojom su uvedeni drugi i treći stup (tzv. trostupni mirovinski sustav) provedena je u Hrvatskoj 2002. na inicijativu Svjetske banke. Prvi mirovinski stup temelji se na međugeneracijskoj solidarnosti, dok se drugi i treći stup temelje na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Drugi stup je obvezan, ali osiguranici mogu sami izabrati u koji će fond uplaćivati dio svog doprinosa. Za prvi stup uplaćuje se deset posto, dok za drugi stup ide pet posto. Treći stup je dobrovoljan, zasniva se na štednji sličnoj životnom osiguranju. Prema prvotnim planovima, doprinos za drugi stup trebao se s vremenom povećavati, ovisno o povećanju kapitalizirane dobiti , do čega na žalost nije došlo zbog nedovoljno dobrog upravljanja fondovima.  Vlada je uredbama izmijenila zakone o mirovinskom osiguranju i obveznim mirovinskim fondovima kako bi se sredstva građana koji mirovine ostvaruju po posebnim propisima mogla prenijeti iz drugoga u prvi stup mirovinskog osiguranja. Tako će se ove godine iz drugoga u prvi stup preliti 1,8 milijardi kuna. Ističemo kako je Vlada ovlaštena da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, u razdoblju od 15. prosinca 2014. do 15. siječnja 2015. i  od 15. srpnja 2015. do 15. rujna 2015. godine. Dugoročno gledajući, svi zaposlenici MUP-a koji odrade svoj radni staž u MUP-u do kraja, odnosno do određene granice starosne dobi u konačnici će vjerojatno dobiti veću mirovinu (uvećani postotak na ukupni iznos), međutim nameće nam se pitanje što će bit s onima među nama koji ne ostvare svoje pravo na mirovinu unutar MUP-a (otkaz ili prestanak službe), odnosno što će biti s njihovom kapitaliziranom dobiti u drugom stupu. 
 
Da li smo se na ovaj način doveli u zavisnu poziciju o poslodavcu, koja baš i nije sukladna ustavnim odredbama o slobodi i socijalnoj pravdi.