UHIĆENI NAPADAČI NA POLICAJCE U SPLITU

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, nastavno na naš jučerašnji osvrt u svezi huliganskog napada na kolege u Splitu, pozdravljamo privođenje trojice osumnjičenika za jučerašnji napad (poveznica u privitku ovog posta). 
 
Mišljenja smo da nakon ovog događaja, treba napokon prijeći sa riječi na djela, te pokrenuti zajedničku inicijativu svih policijskih sindikata, da se po uzoru na neke države koje držimo uređenima, u svezi uočenog problema preispita aktualna zakonska regulativa iz čl. 314. KZ-a (Prisila prema službenoj osobi)  i 315. KZ-a (Napad na službenu osobu) u kojima je predviđena maksimalna  kazna zatvora do 8 godina. 
 
Držimo kako su važećim odredbama KZ-a preblago sankcionirana kaznena djela protiv policijskih službenika, te da bi se za navedena kaznena djela trebala predvidjeti stroža sankcija, budući nas iskustvo uči kako su napadima na policijske službenike vrlo često ugroženi njihovi životi, a okolnosti počinjenja tih kaznenih djela često su vrlo brutalna. Našu tvrdnju dokazuju i događaji kao što je bio ovaj jučerašnji u Splitu i koji je samo zahvaljujući sretnim okolnostima završio bez težih posljedica i ozljeda.