Transparentnost natječaja u MUP-u

Transparentnost internih i javnih natječaja za slobodna radna mjesta u MUP-u, po mišljenju ovog sindikata, prvi je, osnovni i neophodni preduvjet za neovisnost, profesionalnost i izgradnju cijele policijske struke, a SKP se od početka svog sindikalnog djelovanja aktivno zalaže za osiguranje mehanizama koji će u budućnosti spriječiti zlouporabe u sustavu koje su se do sada sustavno događale.

No, na žalost svih nas, umjesto da Ministarstvo poduzima aktivnosti usmjerene ka izgradnji pravednog policijskog sustava, gotovo svaki dan od članova sindikata, simpatizera ili kroz novinske članke imamo priliku saznati za neki novi slučaj sumnjivog i netransparentnog natječaja, a podsjećamo da je SKP do sada na razne načine upozoravao da su interni natječaji u MUP-u u većini slučajeva samo formalnost i koincidiraju sa političkim promjenama, dok je jedan od glavnih kriterija i dalje podobnost i poslušnost, a ne stručnost i profesionalnost.

Tako smo, primjerice, proteklih dana u medijima imali priliku čitati o netransparentnom natječaju za izbor novog načelnika PU splitsko-dalmatinske, koji je pod čudnim i nejasnim okolnostima obustavljen, pri čemu se kao razlog obustave postupka navode “bitno promijenjene okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa”, a koja preopćenita i nejasna formulacija se već godinama obilato koristi kao obrazloženje obustave javnih natječaja ili internih oglasa.

Naime, sukladno odredbama članka 50.b stavak 1. Zakona o državnim službenicima, postupak javnog natječaja, odnosno internog oglasa obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem, odnosno internim oglasom nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili razgovoru, ili za koje je na psihološkoj procjeni utvrđeno da nemaju sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, dok je u stavku 2. istog članka određeno da će se postupak javnog natječaja, odnosno internog oglasa obustavit odlukom ako se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa.

S obzirom na navedeno, za očekivati bi bilo da do obustave natječaja uglavnom dolazi zbog nekog od razloga pobrojanih u članku 50.b stavak 1. Zakona o državnim službenicima, a ne, kao što smo svi svjedoci, “zbog bitno promijenjenih okolnosti” koje se navode u članku 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima. S tim u svezi, zanimalo bi nas neko logično objašnjenje zbog čega se to konstantno događa i kako je moguće da nadležne službe Ministarstva tako loše planiraju prijam službenika, razvoj ljudskih potencijala i provedbu postupka natječaja, za što je u sjedištu Ministarstva odgovoran Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, a koji, sukladno članku 6. Pravilnika o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u MUP-u, obavlja poslove vezane uz provedbu javnog natječaja i internog oglasa.
Budući imamo saznanja da do obustave postupka “zbog bitno promijenjenih okolnosti” dolazi uglavnom ukoliko se ne javi podoban i poslušan kandidat, SKP je čvrstog stajališta da Ministarstvo na ovaj način obilato iskorištava te možebitno i zloupotrebljava tu zakonsku mogućnost. To dodatno argumentiramo činjenicom da se osim te preopćenite i nejasne formulacije “zbog bitno promijenjenih okolnosti” u odluci ne navode jasni i konkretni razlozi obustave pojedinog postupka natječaja, a što je Ministarstvo u obvezi učiniti sukladno odredbama članka 50.b stavak 3. Zakona o državnim službenicima.

Nadalje, očito je da Ministarstvo ekstenzivno i krivo tumači tu zakonsku odredbu i da odluke o obustavi postupaka natječaja uglavnom pokušava time opravdati. Zakonodavac je u članku 50.b stavak 1. Zakona o državnim službenicima naveo većinu slučajeva kada će se obustaviti javni natječaj ili interni oglas, dok je u članku 50.b stavak 2. istog zakona predvidio i izvanredne situacije za obustavu postupka tj. bitno promijenjene okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja ili internog oglasa. Životni, logički i pravi smisao navedenog je da nije moguće detaljno utvrditi i popisati sve moguće razloge obustave natječaja, zbog čega je u zakonu predviđena i takva izvanredna okolnost. Međutim, problem je kada nešto što je predviđeno kao izvanredno, u ovom slučaju “bitno promijenjene okolnosti”, postaju redovan razlog obustave postupka natječaja.

Uz navedeno dodatni problem je što policijskim službenicima nije dostupna informacija o slobodnim radnim mjestima, iako je Ministarstvo, sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada povjerenstva za odabir kandidata za premještaj, dužno najmanje dva puta godišnje, najkasnije do 1. ožujka i do 1. listopada, na web stranici Ministarstva (intranetu) objaviti popis slobodnih radnih mjesta policijskih službenika.

Tako, primjerice, za PU zagrebačku trenutno na web stranici nema objava slobodnih radnih mjesta policijskih službenika, iako u većini ustrojstvenih jedinica ima upražnjen veći broj radnih mjesta. U nekim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pak postoje brojna upražnjena radna mjesta koja nikada do sada nisu objavljena kao upražnjena. Određena radna mjesta, kako saznajemo, namjerno se ostavljaju upražnjenima kako bi se na njih u slučaju potrebe mogli premjestiti nepodobni ili smijenjeni policijski službenici, a jedan takav drastičan primjer iz prošle godine je premještaj čak 13 policijskih službenika iz Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice zbog potraživanja određenih prava iz Kolektivnog ugovora, koji su pod izlikom “potreba službe” premješteni u ustrojstvene jedinice PU zagrebačke. Također, postoji veliki broj nepopunjenih radnih mjesta na kojima su već duže vrijeme imenovani vršitelji dužnosti, a prije njih su na tim mjestima u netransparentnim natječajima bili izabrani nekompetentni i nestručni rukovoditelji, da bi potom bili smijenjeni, što svakako podržavamo, međutim, problem je što su zadržali rješenja i što naposljetku dvije osobe primaju plaću za isto radno mjesto. Ne želeći pojedinačno prozivati, ali kako se ne bi stekao dojam da pričamo na pamet, samo ćemo skrenuti pozornost na ekstremni primjer bivšeg glasnogovornika MUP-a, g. Dušana Miljuša, koji je na netransparentan način imenovan glasnogovornikom MUP-a, da bi potom pod još čudnijim i nejasnim okolnostima bio smijenjen.

Sve naprijed navedeno zorno ukazuje na netransparentno postupanje Ministarstva te da se svi policijski službenici, izuzev onih podobnih, nemaju priliku upoznati sa mogućnostima promjene radnog mjesta.

Stoga će Sindikat kriminalističke policije nastaviti daljnje aktivnosti i ustrajati na konačnom rješavanju ovog problema, u nadi da će jednog dana u vezi ove prevažne teme naći sugovornike i u samom Ministarstvu.

Službeni dopis SKP možete pročitati klikom na link