Terenski dodatak

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije, u sklopu niza aktivnosti koje poduzima u cilju sprečavanja mobbinga nad policijskim službenicima koji su ukazali na dugogodišnje sustavno kršenje odredbe članka 56. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, pribavio zaključke sa radnog sastanka koji se održao sa predstavnicima Uprave kriminalističke policije dana 1. srpnja 2016. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, iz kojih je vidljivo da je nadležnost Službi za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split, Zagreb, Rijeka i Osijek, a radi utvrđivanja prava na terenski dodatak, područje županije odnosno policijske uprave, te je usuglašeno da sve navedene Službe trebaju postupati ujednačeno.

Navedeni dopis Službe za odnose s javnošću, MUP-a RH, u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave, a nakon ovog sastanka izražavamo nadu da će pojedini rukovoditelji ustrojstvenih jedinica konačno shvatiti da nisu iznad zakona i nedodirljivi te da će prestati proizvoljno i netočno tumačiti odredbe Kolektivnog ugovora koje se odnose na dodatak za rad na terenu, na koji način su do sada grubo kršili prava brojnim policijskim službenicima.
U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Link na odgovor MUP-a