SUDBINA UJ “VALBANDON” ?!

Sindikat kriminalističke policije zaprimio je odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale o budućim planovima za UJ “Valbandon”, iz kojega se iščitava da je navedeni kamp do sada bio “nezakonit”, tj. bio je u funkciji iako nije udovoljavao minimumu uvjeta propisanih Pravilnikom  o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” (NN 49/08, 45/09, 94/13, 11/14 i 49/15), te će se tek  kroz prostorni plan Istarske županije, čije su izmjene i dopune u tijeku, omogućiti ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju i uređenje sadržaja kampa. Pozdravljamo nastojanja MUP-a na ostvarivanju pretpostavki za ishođenjem potrebnih dozvola za izgradnju i uređenje kampa, iako nam nejasno i nedefinirano  ostaje dio obrazloženja koji se odnosi na čvrste objekte u sklopu UJ “Valbandon” a koji se sporadično spominje u završnoj konstataciji u dopisu: “razmatranje mogućnosti daljnjeg razvoja UJ Valbandon u cjelini”. SKP će od Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale zatražiti nadopunu pojašnjenja glede sudbine (budućih planova) djela UJ “Valbandon” na kojem se nalaze čvrsti objekti te će i na dalje s posebnom pozornošću pratiti daljnja postupanja MUP-a vezana uz UJ “Valbandon”.
 
Odgovor 1, 2