Smjene u srpskoj policiji

GRB-SKP50x50Do sada smo više puta isticali kako je neovisnost policije osnovni preduvijet za njezin uspješan i profesionaln rad. Čitajući ovu priču iz Srbije, svi mi koji služimo društvu kao policajci, trebali bi si zapitati: Da li je i koliko je druga…čija situacija u Hrvatskoj? Također bi si svatko od nas trebao postaviti pitanje, što poduzimamo po pitanju izgradnje i zaštite neovisnosti policije u Hrvatskoj? Naša reakcija na ovakav tekst je jasna:

Nedopustivo je da se na inicijativu politike smjenjuju policijski rukovoditelji, nedopustivo je da  zbog navodne korupcije (razlog smjene) nitko od smjenjenih rukovodtelja nije kazneno procesuiran, nedopustivo je da se ti isti smjenjeni rukovoditelji na teret proračuna smještaju na radna mjesta visoko u policijskoj hijerarhiji s isto tako visokim koeficijentima čekajući povoljniju političku klimu. Na žalost model tog NEDOPUSTIVOG scenarija već je viđen i u Hrvatskoj. Na kraju izdvojili bismo iz konteksta ovog zanimljivog teksta i dio jedne rečenice koji daje jasnu poruku svima nama ”… da su rukovodioci ti koji na neki način urušavaju sistem u samoj policiji. Takav stav imaju i policajci i sami građani”.

AL JAZEERA – SMJENE U SRPSKOJ POLICIJI