SKP TRAŽI HITNO PREISPITIVANJE ODNOSA NA RELACIJI DORH -MUP !!!

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

predstavnici Sindikata kriminalističke policije, na sastanku koji je održan 23.12.2016. u sjedištu MUP-a između ministra i glavnog ravnatelja policije s jedne strane,te predstavnika policijskih sindikata sa druge strane, kao jedan od glavnih problema koji trenutno opterećuje kriminalističku policiju apostrofirali su zabrinjavajuće loš odnos između DORH-a i MUP-a. SKP je jedini do sada argumentirano ukazivao na navedeni problem od svog osnutka, međutim, u svakodnevnom radu svjedoci smo da do sada nije došlo do nekih pozitivnih pomaka po ovom pitanju. Svjesni smo činjenice da do takve niske razine odnosa nije došlo preko noći, već je rezultat višegodišnjeg, obostranog negiranja postojanja navedenog problema, te time i izbjegavanja njegovog rješavanja, što, na žalost, uz lošu komunikaciju sa strane DORH-a, proizlazi i iz nesigurnosti, straha i pasivnog stava policijskog rukovodstva, pa čak i nekompetentnosti u nekim slučajevima.

Obzirom na značaj apostrofiranog problema za rad, prije svega kriminalističke policije, kao i pasivni stav obje strane glede rješavanja uočenog problema, SKP se odlučio još jednom obratiti ministru i aktualnom rukovodstvu, s apelom za konačnim početkom poduzimanjem konkretnih mjera i radnji s ciljem unapređivanja odnosa na relaciji DORH – MUP, a koji dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis