SKP DOSTAVIO PRIJEDLOGE ZA POBOLJŠANJE PROTOKOLA O SURADNJI POLICIJE I DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata

budući raspolažemo saznanjima da je u Upravi kriminalističke policije u tijeku izrada novog prijedloga Protokola o zajedničkom radu policije i državnog odvjetništva tijekom prethodnog i kaznenog postupka, smatramo potrebnim i korisnim iznijeti naše mišljenje i konstruktivne prijedloge koji mogu bitno doprinijeti efikasnosti prethodnog i kaznenog postupka te ukloniti brojne probleme koji su uočeni u dosadašnjoj praksi, a koji dopis u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.

Dopis