SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE ZAHTJEVA ODGODU STUPANJA NA SNAGU IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Poštovani članovi SKP-a, kolegice, kolege i zainteresirana javnosti, 

obzirom da 1. prosinca 2017. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, kojima se drastično zadire u dosadašnji način rada policije i znatno otežava provođenje izvida kaznenih djela, Sindikat kriminalističke policije kao strukovni sindikat, dužan je o ovoj izuzetno važnoj temi obavijestiti kako struku tako i širu javnost.

Naime, zadnjim izmjenama članka 208. ZKP-a pozicija policije još jednom je dodatno otežana, tako da je sasvim realno za očekivati da će u narednom razdoblju implementacije navedenog zakona doći do značajnog pada broja razriješenih kaznenih djela pa stoga smatramo da bi naši građani, koji nas plaćaju da se brinemo za njihovu sigurnost, svakako trebali biti upoznati s tim.

U stručnim krugovima se naglašava kako će položaj policije od 1. prosinca 2017. biti iznimno osjetljiv zbog:
-nemogućnosti obavljanja obavijesnog razgovora sa osumnjičenikom koje će posljedično uzrokovati teškoću u razlikovanju između različitih procesnih uloga u prethodnom postupku (u velikom broju situacija teško će se moći objektivno procijeniti trebaju li policijski službenici prema određenoj osobi postupati kao prema građaninu ili kao prema osumnjičeniku), zbog čega bi se takva saznanja ubuduće mogla proglasiti nezakonitima jer je došlo do miješanja procesnih uloga u prethodnom postupku. Stoga se postavlja pitanje kako će kod određenih kaznenih djela policija bez tih početnih razgovora, koji su jedini izvor saznanja za određeni događaj, uopće okvalificirati kazneno djelo, utvrditi tko je žrtva kaznenog djela, tko je presumptivni svjedok, a tko počinitelj;
-stvaranje neujednačene policijske prakse zbog prijepornih tumačenja novih odredbi ZKP-a glede primjerice, poligrafskog ispitivanja, kako će se tretirati provjera i utvrđivanje alibija, kako će se ispitivati djeca počinitelji kaznenih djela, kako postupati u određenim slučajevima samoprijave kaznenog djela, kako postupati u situacijama kada je žrtva istovremeno i počinitelj kaznenog djela itd;
– problema “edukacije” policijskih službenika koje su do sada provedene i kojima su upoznati sa zadnjim izmjenama i dopunama ZKP-a, ali pritom nisu dobili nikakve konkretne odgovore na brojna pitanja iz svakodnevne prakse, odnosno rečeno im je da će se svi problemi rješavati u hodu i da će praksu sami stvarati. Još više smatramo problematičnim što te “edukacije” nisu prošli policijski službenici temeljne policije jer oni uglavnom prvi izlaze na mjesto događaja i vrlo lako se u brojnim situacijama može dogoditi da zbog neznanja prekrše procesna prava osumnjičenika, odnosno da se zbog njihovih pogrešaka kasnije na sudu neki ključni dokaz izdvoji iz spisa kao nezakonit.
– nedostatka daktilografa koji će se dodatno negativno reflektirati na policijske službenike zbog stalnih ispitivanja osumnjičenika koja će se provoditi, u vezi čega smo više puta upozoravali odgovorne osobe u MUP-u kao i na druga brojna administrativna opterećenja policijskih službenika koji su posljednjih godina, između ostalog, postali i zapisničari (što prilikom zaprimanja prijava od građana u operativnom dežurstvu, što prilikom provođenja dokaznih radnji ispitivanja svjedoka i okrivljenika, zatim prilikom provođenja prekršajnih obrada itd.).
– nisu izrađeni novi obrasci službenog poziva i pouke o pravima osumnjičenika, također i ovaj put nam se čini kako Ravnateljstvo policije ne želi preuzeti odgovornost kada je u pitanju novi obrazac zapisnika o ispitivanju osumnjičenika, uz opravdanje da se radi o previše složenim i prenormiranim dijelovima ZKP-a. Očito je taj nezahvalni posao puno lakše prepustiti običnim policijskim službenicima koji će ponovno biti primorani snalaziti se kako znaju i umiju.
U kontekstu aktualnog trenutka u kojem je suvremeno hrvatsko društvo suočeno s brojnim novim prijetnjama, ovakve izmjene i dopune ZKP-a kojima se ograničava i otežava policijski posao, mogu se samo negativno reflektirati na sigurnost naših građana. Zbog svega iznesenog, kao i najava da će uskoro početi izrada potpuno novog Zakona o kaznenom postupku, Sindikat kriminalističke policije zahtijeva hitnu odgodu stupanja na snagu navedenih izmjena ZKP-a jer se protivimo da još jednom “rješavamo stvari u hodu”. Stoga se Sindikat kriminalističke policije još jednom obratio dopisom ministru unutarnjih poslova g. Davoru Božinoviću, koji Vam u cijelosti dostavljamo u prilogu.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Naš dopis ministru