SASTANAK PREDSJEDNIKA SINDIKATA I RUKOVODITELJA IZ RAVNATELJSTVA POLICIJE

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije,
poštivajući transparentnost rada Sindikata kriminalističke policije, želimo Vas obavijestiti da je dana 23.02.2016. godine predsjednik SKP-a po pozivu, održao sastanak s jednim od rukovoditelja iz ravnateljstva policije MUP-a.

Tema sastanka bila su otvorena pitanja koja opterećuju rad policije kao što su: policijski istražitelji, korištenje službenih automobila, aktualne sigurnosne prijetnje, preustroj policije i kriminalističke policije, pravni okviri kojima se regulira rad policije, protokol o suradnji sa državnim odvjetništvom, transparentnost internih natječaja i popune slobodnih radnih mjesta, prekovremeni rad, pasivno dežurstvo, operativni troškovi, administrativno rasterećenje i druge nepravilnosti, te uočeni problemi u funkcioniranju policijskog sustava na koje je do sada ukazivao SKP, ali i nudio konkretna rješenja.

Tijekom sastanak u svezi svake točke nastojalo se upoznati predsjednika SKP-a sa naporima koje je čelništvo uložilo u rješavanje nekih od apostrofiranih problema od strane SKP-a, ali istovremeno i o preprekama na koje se naišlo u pokušaju rješavanja navedenih problema. U vezi s navedenim obrazloženjima, predsjednik SKP-a je konstatirano kako je na žalost, usprkos svim uloženim naporima za rješavanje bitnih problema za funkcioniranje sustava, razvidno kako nije došlo do nužnih i očekivanih pomaka u otklanjanju najbitnijih od uočenih problema. Stoga, SKP i dalje izražava veliko nezadovoljstvo sa trenutnim stanjem unutar MUP-a, pa će i dalje ustrajati na opetovanom traženju da se napokon pristupi rješenju problema koji narušavaju ugled i uvelike opterećuju kriminalističku policiju, ali i policiju u cjelini, te je time sprečavaju u njezinom uspješnom funkcioniranju, sve dok nas kroz poduzimanje konkretnih mjera čelništvo MUP-a ne uvjeri da je ozbiljno zainteresirano za rješavanje iznesenih problema.

Sindikat kriminalističke policije naposljetku izražava žaljenje što po svoj naprijed navedenoj problematici koja je od krucijalnog značaja za funkcioniranje kako kriminalističke tako i policije u cjelini, već davno prije nije ostvarena nikakva suradnja ili dijalog s čelnicima unutar ravnateljstva policije, iako je SKP u više navrata u svezi konkretnih tema otvoreno nudio svoju pomoć i suradnju kao i uspostavljanje uzajamnog dijaloga.