Sastanak glavnog ravnatelja policije i predstavnika sindikata

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas kako je dana 14.12.2016. godine s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Ravnateljstva policije u Ilici 335, Zagreb, na inicijativu glavnog ravnatelja policije g. Marka Srdarevića, održan sastanak s predstavnicima NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE MUP-a RH, OPĆEG SINDIKATA MUP-a, SINDIKATA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, SINDIKATA SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA i SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE.

Glavni ravnatelj policije, g. Marko SRDAREVIĆ je na samom početku sastanka pozvao sindikate na suradnju, te je kao svoj osnovni cilj postavio omogućavanje nesmetanog rada svim policijskim službenicima, pošto je svjestan traumatiziranosti sustava te mnogih poteškoća i problema koji ga opterećuju.

Nakon toga je pobrojao probleme koji će se prioritetno početi rješavati:

1) promjena Pravilnika o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova, te uvjetima i postupku njihove dodjele, kojim bi se policijski službenici dodatno motivirali i usmjerili poslu, za što je u proračunu za 2017. godinu osigurano gotovo 2 milijuna kuna, a sukladno projekciji pojedinačna nagrada iznosila bi oko 20% osnovice od plaće čime bi se moglo osigurati nagrade za 1800 do 1900 policijskih službenika godišnje;

2) izrada prijedloga promjene važećeg zakonskog okvira kojim je trenutno nezadovoljavajuće regulirana kazneno pravna zaštita policijskih službenika koji su pravilno, zakonito i opravdano uporabili sredstva prisile (zaštita policijskih službenika od supsidijarne tužbe), u 2. fazi bi se pristupilo izradi prijedloga izmjene odredbi, primjerice u Kaznenom zakonu u djelima u kojima je policijski službenik oštećena osoba;

3) izrada rješenja za novu policijsku odoru do 01.01.2019. godine;

4) izrada prijedloga za izmjenu Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojim je na nezadovoljavajući način regulirana prekršajno pravna zaštita policijskih službenika;

5) kroz izmjene Zakona o policijskim poslovima i ovlastima pristupit će se rješavanju problema previsoko postavljenih kriterija za policijske istražitelje;

6) jasno definiranje gospodarskih i profesionalnih djelatnosti kojima se policijski službenici ne bi smjeli baviti u slobodno vrijeme jer samo odobrenje za obavljanje navedenih djelatnosti ne bi smjelo ovisiti o diskrecijskom pravu glavnog ravnatelja policije;

7) nabavka nove zaštitne opreme za policijske službenike;

8) razmatranje uvođenja sistematskih liječničkih pregleda;

9) reorganizacija Uprave kriminalističke policije u sjedištu i PNUSKOK-a, s najranijim datumom primjene od 01.01.2018. godine. Stav glavnog ravnatelja policije je da PNUSKOK zaslužuje puno jači organizacijski ustroj s naglaskom na operativi (neće biti smanjenja broja policijskih službenika), PNUSKOK bi se trebao baviti isključivo najsloženijim kaznenim djelima na nacionalnoj razini;

10) izrada prijedloga nove Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja.

Od strane Glavnog ravnatelja policije upoznati smo da bi Vlada RH trebala na jednoj od sljedećih sjednica donijeti odluku o nabavci civilnih vozila, koja bi se ubrzo trebala početi raspoređivati po UJ. Napominjemo kako su u nastavku sastanka predstavnici svih sindikata iznijeli stavove o nabrojanim problemima, ali su ujedno ukazali glavnom ravnatelju policije na brojne druge probleme koje glavni ravnatelj policije nije predvidio u ovom prvom planu, a koji također opterećuju struku i naše Ministarstvo.

Link na naš dopis