REAKCIJA SKP-a PREMA SVIM MJERODAVNIM DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

REAKCIJA SKP-a PREMA SVIM MJERODAVNIM DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA GLEDE UOČENE DEVIJACIJE, PUŠTANJA NA SLOBODU OPTUŽENIKA ZA ČINJENJE KAZNENIH DJELA IZ DOMENE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SASTAVU ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA, PRIJE DONOŠENJA PRAVOMOĆNE PRESUDE

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege koji pratite naše sindikalno djelovanje, ne želeći na bilo koji način utjecati na rad hrvatskih sudova, obzirom da do ovog trenutka, koliko je nama poznato, niti jedna mjerodavna državna institucija nije ukazala na uočeni problem niti je inicirala pronalazak rješenja navedenog problema, koji zasigurno može imati dalekosežne negativne posljedice na hrvatsko društvo u cjelini, svjesni činjenice da je istražni zatvor uistinu teška mjera kojom se zadire u temeljna ljudska prava te je treba određivati obzirno i samo kada je to nužno, SKP se dopisom, koji u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta, obratio svim mjerodavnim državnim institucijama da iskažu svoje mišljenje u svezi prezentiranog problema, te da se potom preispita važeća zakonska regulativa iz čl. 133. ZKP-a kojom se određuje maksimalno trajanje istražnog zatvora, na način da se za naročito teške slučajeve kaznenih djela, počinjenih pod iznimno teškim okolnostima, uvede mogućnost produljenja trajanja istražnog zatvora.

Link na dokument