PROGLAS SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 10 GODINA DJELOVANJA

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege,  

s posebnim zadovoljstvom i ponosom podsjećamo,  kako je prije deset godina na današnji dan 2014. godine osnovan Sindikat kriminalističke policije. Inicijativa za osnivanjem Sindikata kriminalističke policije zaživjela je 22. 11. 2013., kada je  grupa policijskih službenika iz Uprave kriminalističke policije, potaknuta višegodišnjim i sustavnim degradiranjem i devastacijom kriminalističke policije, konzumirajući svoje ustavno pravo na sindikalno udruživanje zajamčeno u čl. 43. Ustava Republike Hrvatske, uputila proglas i inicijativu na adrese elektroničke pošte većeg broja kolega, uglavnom pripadnika kriminalističke policije. U tome proglasu  navedeni su problemi koji terete kriminalističku policiju i koji su doveli do nepovoljnog stanja u kojem se kriminalistička policija nalazi, a ujedno su istaknuti i jasni ciljevi udruživanja i djelovanja u sklopu Sindikata kriminalističke policije, a to je izgradnja profesionalne, samostalne, moderne i neovisne kriminalističke policije.

Sindikat kriminalističke policije nastao je kao posljedica dugogodišnjeg organizacijskog i profesionalnog urušavanja kriminalističke policije, čije interese i dignitet do tada nitko nije branio niti zastupao, niti se iznosio stav kriminalističke policije. 

Uz sve poteškoće koje su pratile osnivanje i djelovanje Sindikata kriminalističke policije, pozitivne reakcije običnih policajaca kao i negativne reakcije djela rukovodstva potvrdile su nam ispravnost naše ideje i puta koji smo izabrali. Isto tako još nas odlučnije pogurale prema konačnom cilju, a to je konsolidacija kriminalističke policije u smislu dovođenja policijskog službenika kriminalističke policije na mjesto kakvo zaslužuje i gdje pripada, kako unutar ministarstva tako i unutar samog društva. 

Iako smo po broju članova još uvijek brojčano malen sindikat, Sindikat kriminalističke policije se  od osnutka kroz svoja profesionalna nastojanja kako na sindikalnoj policijskoj sceni, tako i unutar samog Ministarstva unutarnjih poslova, profilirao u respektabilan strukovni sindikat sa stavom, čije mišljenje se uvažava te ostvaruje kroz ukazivanje problema u vezi brojnih policijskih tema, ali i davanje konkretnih prijedloga rješenja istih. Bez obzira na našu (malo)brojnost, ponosni smo što je ideja Sindikata kriminalističke policije do sada okupila 159 kolegica i kolega od kojih većina imaju veliki profesionalni ugled u svojim organizacijskim jedinicama s obzirom na dugogodišnje iskustvo službe u kriminalističkoj policiji te visoki stupanj odgovornosti i profesionalizma u obavljanju svojih zadaća nerijetko i rukovođenja u svojim organizacijskim jedinicama, a koji ugled je dobrim djelom pretočen u zavidan profesionalan ugled Sindikata kriminalističke policije , pa ovih 10 godina uspješnog djelovanja sindikata možemo pripisati svima Vama i čestitati Vam.

Zašto su interesi kriminalističke policije specifičniji, senzibilniji i složeniji od drugih zanimanja, ali i drugih policijskih rodova?

Odgovor na to da generalno, policijsko zanimanje koje obuhvaća sve policijske rodove nije profitabilno i nikada i ne smije postati profitabilno, jer bi se trebalo bazirati na određenim idealima. Međutim, pred kriminalističku policiju postavljen je kriterij inicijative, proaktivnosti i kontinuiteta iz razloga što se kriminalitet koji je najopasniji za društvo najčešće krije u zoni tamne brojke i nije jasno vidljiv javnosti. Nadalje, senzibilnost društvene pozicije, ali i pozicije kriminalističke policije unutar sustava MUP-a proizlazi iz činjenica da postoje silnice koje kontinuirano kroz ometanje njezine samostalnosti, neovisnosti, profesionalnosti, tehnološkog i obrazovnog napretka provode pritisak na njezin rad. Kriminalistička policija, odnosno njezin rad izložen je kontinuirano, više nego drugi rodovi policije višeslojnim vanjskim pritiscima, koji se nažalost još uvijek kroz pore netransparentnog kadroviranja nekompetentnih rukovoditelja prenose na sve razine djelovanja kriminalističke policije od lokalnog preko regionalnog do nacionalnog.

Spomenute specifične karakteristike koje ocrtavaju naše zanimanje i društvenu poziciju te ulogu, a koje se međusobno u slučaju većine drugih zanimanja međusobno poništavaju i isključuju (neprofitabilnost-proaktivnost ili pritisak-predanost) najbolje oslikavaju koliko je poziv službenika u kriminalističkoj policiji jedinstven jer se svjetonazor kriminalističke policije kreira kroz specifične interese koji pak osiguravaju kontinuitet u borbi protiv zločina.

Koja je društvena uloga kriminalističke policije i koliko je ona u stvari važna? Odgovor na to leži u tome što se često propitujemo ima li to što radimo smisla, koji je učinak i rezultat našeg rada? Je li posao službenika kriminalističke policije „Sizifov posao“ koji s druge strane ima mitsko čudovište Hydru sa 7 glava?

Pozitivan odgovor na sva ova pitanja mogu dati pomalo izgubljeni ili bolje reći zatomljeni ideali. Nažalost frustracija nas je prisilila zaboraviti kako svi mi službenici kriminalističke policije svakim svojim uhićenjem, napisanim izvješćem i službenom zabilješkom, prikupljenom i unesenom informacijom, kontaktom s davateljem obavijesti, zaplijenjenom drogom, zaplijenjenim ilegalnim oružjem, spriječenom ilegalnom migracijom, otkrivenom korupcijom i slično, svakodnevno spašavamo živote, štitimo zdravlje, imovinu i sigurnost koji su osnovni preduvjet zdravog i slobodnog društva. Na taj način, slikovito rečeno neumorno „držimo“ i doprinosimo da se kazaljka nevidljivog sata „društvenog balansa“ uvijek nalazi na strani reda i sigurnosti, sprječavajući je da klizne u tamnu zonu kaosa. Upravo taj „društveni balans“  od egzistencijalnog je značaja za građane i državu jer osigurava glavne društvene vrednote i daje odgovor na početno postavljeno pitanje o društvenom značaju kriminalističke policije.

Sve ranije izrečeno najbolje ocrtava i odgovor na pitanje zašto nam uz tolike policijske sindikate treba još i Sindikat kriminalističke policije?

Iako može zvučati prepotentno i elitistički, značaj postojanja Sindikata kriminalističke policije treba sagledavati upravo kroz društvenu ulogu kriminalističke policije koju smo naglašavali. Nas službenika kriminalističke policije ima oko 3000 i čak kada bi se svi okupili oko ideje jednog sindikata, ne bi nas bilo dovoljno da postignemo reprezentativnost, tako da naš sindikat u ovim okolnostima teško može postati reprezentativan, a time očito i „vidljiv“ Vladi Republike Hrvatske kao poslodavcu, iako kondicija „reprezentativnosti“ (vidljivosti) nije prepreka za komunikaciju između poslodavca i sindikata koji nisu reprezentativni. Tako da smo trenutno u paradoksalnoj situaciji gdje poslodavac ignorira probleme, mišljenje i stav našeg za njih još uvijek „nevidljivog“ sindikata, ali istovremeno uvelike ovisi o dnevnim rezultatima posla kojeg s drugim pripadnicima kriminalističke policije obavljaju i članovi ovog sindikata. Ovdje želimo jasno naglasiti kako motivacija sindikalnog djelovanja nas koji trenutno vodimo Sindikat kriminalističke policije nije borba za sindikalne fotelje koje u našem slučaju ne nose dobre plaće i komforan život kako se percipira u javnosti, jer u ovom sindikatu svi mi koji obnašamo funkcije smo volonteri/dobrovoljci koji za svoje sindikalno djelovanje i rad ne dobivaju nikakve beneficije ili naknade, već sindikalno djelovanje balansiramo sa svojim radnim  i obiteljskim obvezama. Nažalost činjenica koju treba ponavljati je kako „veliki“ policijski sindikati nikada nisu zastupali interese kriminalističke policije, ne  možda jer nisu htjeli, ali vrlo vjerojatno jer nisu znali. Da bi netko mogao braniti interese kriminalističke policije treba biti „prekaljen“ u rovu borbe protiv kriminala sa svim pratećim izazovima koje taj posao nosi. Možda je to i razlog zašto je Sindikat kriminalističke policije po svojoj strukovnoj profilaciji pionirski jer je još uvijek jedini takav sindikat na globalnoj sindikalnoj sceni na što smo posebno ponosni. Upravo činjenica nemogućnosti ostalih policijskih sindikata da predstavljaju interese kriminalističke policije je bila i jedna od glavnih razloga nastanka Sindikata kriminalističke policije s prioritetnim ciljem zaštite službenika kriminalističke policije koji se nalaze na „vjetrometini“ bez zaleđa.

O kakvoj vjetrometini se radi pokazuju nedavno zaredali slučajevi određivanja drakonskih kazni istražnog zatvora za policijske službenike u Splitu, Vinkovcima, Zagrebu i Sisku u vezi kojih nismo vidjeli značajnije istupe „velikih“ policijskih sindikata te smo ostali usamljeni u pokušaju rasvjetljavanja tih slučajeva, odnosno je li  od strane policije koja je podnijela kaznenu prijavu protiv do jučerašnjih kolega policajaca, napravljeno sve po pravilu struke bez pritisaka javnosti, politike ili državnog odvjetništva. Možda je nekome to politička igra ili karijerni plus, pa se lako zaboravlja da se tu radi o trajnim posljedicama na živote do jučerašnjih kolega i njihovih obitelji, posebice u slučajevima poput Splita kada su kolege u konačnici oslobođene i disciplinske i kaznene odgovornosti, iako su proveli i do 22 dana u istražnom zatvoru, zbog čega ćemo i ubuduće inzistirati na rasvjetljavanju odgovornosti za ovakve događaje te ćemo s posebnom pozornošću i senzibilnošću pratiti slučajeve određivanja istražnog zatvora policijskim službenicima kako se ovakvi katastrofalni primjeri više ne bi ponovili. 

Uz kontinuiranu devastaciju i marginalizaciju kriminalističke policije od strane brojnih garnitura rukovodstva MUP-a „različitih boja“ upravo nerazumijevanje „velikih“ policijskih  sindikata prema  problemima kriminalističke policije (ustroj, napredovanje, prava, pozicija u prethodnom postupku, pozicija unutar sustava MUP-a, neovisnost, samostalnost, profesionalnost, rad 365/24/7 , odnos  s državnim odvjetništvom, platni koeficijenti, politički utjecaji, kadroviranje, i drugo) svakodnevno nas učvršćuje u uvjerenju da smo na pravom putu te da treba ulagati svaki potrebni napor kako bi Sindikata kriminalističke policije postao trajna i neupitna vrijednost na hrvatskoj sindikalnoj sceni.

Od osnivanja nastojali  smo raditi na stvaranju sindikata koji bi uz klasično sindikalno djelovanje bio i korektiv rukovodećim strukturama našeg Ministarstva. Pokazali smo i funkcionalnost sindikata kroz uspješnu zaštitu naših članova koji su nam se obratili za pomoć, kroz aktivno sudjelovanje u praćenju tema vezanih uz rad policije, kroz kontinuitet podnošenja konstruktivnih prijedloga glede problema koje smo istaknuli u našem proglasu, kroz osvrte i sudjelovanje u raspravama oko svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira ili se odnose na rad policije, pa tako podsjećamo na neke od najvažnijih tema našeg djelovanja:

 • problem policijskih istražitelja
 • ukazivanje na netransparentnost internih i javnih natječaja za slobodna radna mjesta u MUP-u
 • kazneno-pravna zaštita policijskih službenika koji su zakonito primijenili sredstva prisile
 • problematika godišnjeg ocjenjivanja policijskih službenika 
 • prijedlog mjera za smanjenja sigurnosnih prijetnji izazvanih terorističkim napadima i migrantskom krizom
 • problematizacija zakonskih odredbi kojima se određuje maksimalno trajanje istražnog zatvora u Republici Hrvatskoj
 • namjensko i ekonomično korištenje službenih vozila
 • ukazivanje na nezadovoljavajuću suradnju DORH-a i MUP-a kao i neživotne i profesionalno neargumentirane uloge koje su predviđene za ove partnere u važećem zakonodavstvu
 • status UJ Valbandon
 • depolitizacija policija
 • administrativno rasterećenje policijskih službenika
 • problematizacija provođenja zaštitnih  mjera, mjere opreza i sigurnosne mjere
 • obezvrijeđenost radno mjesta administrativnog tajnika
 • kontinuirano ukazivanje sa strane struke na potrebe izmjene pojedinih  odredbi Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Zakona o policiji
 • uvođenje odore i oznaka kriminalističke policije
 • problematizacija uredbi kojima je reguliran rad policijskih službenika i ukidanje Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja
 • osvrti na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku  
 • preustroj kriminalističke policije s ciljem kvalitetnijeg strukovnog i tehnološkog napretka
 • osvrti na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji  
 • kontinuirani pokušaji i zalaganje za zajedničke istupe svih policijskih sindikata
 • osvrti na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima  
 • psihosocijalna pomoć policijskim službenicima
 • prijedlozi uputa i poduzimanja zaštitnih mjera za policijske službenike glede pandemije bolesti COVID-19
 • pomoć i donacija ugroženima povodom krizne situacije izazvane zemljotresima na Baniji i Zagrebu
 • osvrti na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama o Kaznenom zakonu
 • instrumentalizacija instituta istražnog zatvora
 • zahtjev za smjenom Glavnog državnog odvjetnika zbog pripadnosti „masonskoj“ interesnoj udruzi i poziv tada novoimenovanoj glavnoj državnoj odvjetnici za unapređenjem odnosa DORH-a i policije
 • rješavanje problema korištenja komunikacijskih aplikacija namijenjenih „pametnim“ telefonima od strane policijskih službenika u službene svrhe
 • osvrt na Prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
 • zaštita prava i digniteta policije 
 • osvrt na koeficijente za izračun plaća radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Sindikat kriminalističke policije je osim beskompromisne i glasne artikulacije problema i otvaranja brojnih tema koje se odnose na rad policije u cjelini, kroz svoje djelovanje zasigurno uspio doprinijeti i ostvarenju određenih postignuća od kojih izdvajamo:

 • više konkretnih slučajeva uspješne zaštite članstva od mobinga rukovoditelja, što je  dovelo do značajnog pada takvih prijava od strane članova SKP-a
 • utjecaj na zakonske izmjene, SKP je postao dionik čije mišljenje se uvažava iako se često ne priznaje (SKP se citira na skupovima eminentnih kaznenopravnih stručnjaka kao što je to slučaj u vezi našeg mišljenja glede izmjene čl. 208 ZKP-a)
 • pozicioniranje SKP-a kao respektabilnog korektiva na policijskoj sindikalno sceni u RH
 • reducirano korištenje službenih vozila od strane rukovoditelja
 • realizirano više humanitarnih akcija i donacija članstvu i obitelji članova
 • doprinijelo se spasu UJ Valbandon od prijetnje prodajom
 • djelomično riješen problem vezan uz policijske istražitelje
 • afirmativni nastup SKP-a u smislu podržavanja i iniciranja zajedničkog nastupa kako policijskih sindikata tako i drugih sindikata državnih službenika
 • radna skupina unutar sindikata izradila je 2017. godine cjeloviti prijedlog novog ustroja kriminalističke policije na sve tri razine s ciljem kvalitetnijeg strukovnog i tehnološkog napretka
 • Sindikat kriminalističke policije je prvi na policijskoj sindikalnoj sceni koji je uveo elektroničko glasovanje u provođenju izbora za vršitelje funkcija u SO SKP-a Rijeka i Split
 • po određenim krucijalnim pitanjima kao što je diskriminacija po pitanju konzumiranja prava zajamčenih KU u odnosu na tzv. „reprezentativne sindikate“ ostvarena je uspješna suradnja i zajednički javni nastupi kada je održana zajednička konferencija za medije na Trgu svetoga Marka 2 u Zagrebu 18.  5. 2023. s Carinskim sindikatom, Sindikatom porezne uprave, Sindikatom policijskih službenika, Sindikatom djelatnika u vojsci i državnim službama, Sindikatom pravosudne policije, Sindikatom zaposlenika državne službe Hrvatske i Općim sindikatom MUP-a. 

 Sindikat kriminalističke policije će uz nedavno revitalizirane SO SKP-a u Rijeci i Splitu, pristupiti postupku iniciranja formiranja SO SKP-a u Zagrebu i Osijeku.  Također će nastojati unaprijediti i održati suradnju sa sindikatima s kojima dijeli stavove glede krucijalnih sindikalnih pitanja kao što je pitanje „reprezentativnosti“, ali trenutno bez intencije priključivanja nekoj od postojećih udruga sindikata uz mogućnost potpisivanja određenih ugovora o suradnji ili podrške kao što je to bio slučaj u vezi formiranja Sindikata zaposlenika državne službe Hrvatske s idejom zastupanja zajedničkih interesa više sindikata – Carinskog sindikata, Sindikata porezne uprave, Sindikata policijskih službenika, Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, Sindikata pravosudne policije i Općeg sindikata MUP-a. Sindikat kriminalističke policije će i dalje javno davati podršku legitimnim zahtjevima drugih sindikata kao što je bio i slučaj sudskih službenika i namještenika zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu te štrajka koji je organizirao njihov Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

 Završno, ističemo kako će Sindikat kriminalističke policije i dalje kroz svoje djelovanje fokus držati na temama kao što su kazneno pravna zaštita policijskih službenika, depolitizacija policije, administrativno rasterećenje, odnosi DORH-a i policije, zaštita  digniteta, profesionalnosti, samostalnosti i neovisnosti kriminalističke policije,  transparentnost kadroviranja kroz provođenje internih  oglasa i vanjskih natječaja i dr.

 Također će kroz buduće djelovanje otvarati i nove teme kao što je aktivno i ravnopravno sudjelovanje policije u svim budućim izradama prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, a posebice kojima se regulira rad policije te sudjelovati u predlaganjima takvih propisa, s intencijom na veće policijske ovlasti i snažniju poziciju policije u prethodnome postupku, borbu protiv korupcije kroz oživotvorenje inicijative okupljanja svih  dionika kazneno pravnog postupka oko ideje donošenja specijalnog Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta te se kroz javno djelovanje nametnuti Vladi Republike Hrvatske (MUP-u RH) kao poslodavcu kao neizostavni dionik koji se neće moći ignorirati, zaobilaziti ili isključiti iz komunikacije po pitanjima bitnim za kriminalističku policiju, ali i policiju u cjelini već će kao i u slučaju s nekim drugim manjim nereprezentativnim strukovnim sindikatima biti otvorena mogućnost sklapanja bilateralnih dogovora i ugovora s Vladom Republike Hrvatske.

 

Sigurni smo da svako od Vas koji ste do sada  pristupili Sindikatu kriminalističke policije, na koji način ste doprinijeli izgradnji ugleda i snage sindikata, možete biti ponosni na ovu crticu iz Vašeg policijskog životopisa. One druge koji se još nisu odlučili, ako ste u našim prijedlozima i idejama prepoznali svoju viziju policije i policijskog posla, pozivamo  da se učlanite u ovaj sindikat i pomognete nam u izgradnji profesionalne i neovisne hrvatske policije isključivo u službi naših građana.

Iskreno se nadamo da ćete SKP prepoznati i kao instituciju koja je nastala isključivo zbog službe Vama.

 

Sindikat kriminalističke policije