Problem nenamjenskog korištenja službene elektroničke pošte i elektroničke platforme za razmjenu/kolanje službenih dokumenata (eGOP-a)?!

Poštovani članovi SKP-a , kolegice i kolege,

Sindikat kriminalističke policije redovito upozorava rukovodstvo MUP-a na diskriminaciju i onemogućavanje rada sindikatima koji djeluju u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, na način da se sindikatima suprotno čl. 98. st 1. (Članak 98.(1) Čelnik državnog tijela dužan je, bez naknade, osigurati za rad Sindikata najmanje sljedeće uvjete:– slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska) onemogućava distribucija informacija članstvu putem službene elektroničke pošte, što i dalje predstavlja veliku prepreku u našem radu.

Obzirom na takav izrazito restriktivni stav poslodavca prema korištenju službenih komunikacijskih kanala od strane sindikata, neshvatljivo nam je, netransparentno i time neprihvatljivo da se istovremeno službena elektronička platforma (integrirani sustav za elektroničko poslovanje) za kolanje službenih dokumenata u elektroničkom obliku (eGOP – eGovernment Operations Platform) Ministarstva unutarnjih poslova koristi za komercijalne svrhe, pa je tako primjerice putem eGOP-a policijskim službenicima dostavljena ponuda poduzeća “GALKO” d.o.o. sa sjedištem u B. Radića 43, 42231 Mali Bukovec, pod urudžbenim brojem P/1678778 o obavijesti za web prodaju te popustom za sve djelatnike MUP-a u iznosu od 20 % i kodom za popust S-2020.

Link na naš dopis

U Vašoj službi

SKP