Priopćenje Sindikata kriminalističke policije povodom do sada najtežeg „navijačkog“ incidenta i napada na policijske službenike na auto-cesti Zagreb-Karlovac

Kroz medijske objave je razvidno kako mnogi u potrazi za krivcem za teški incident na auto cesti Zagreb – Karlovac upiru prstom u policiju, bez ulaženja u možebitne sigurnosno – organizacijske propuste policijskih rukovoditelja u predmetnom slučaju, za koje se tek treba utvrditi da li ih je bilo, nedvojbeno je kako je sukob, odnosno napad na policijske službenike iniciran od strane više pojedinaca (podgrupe) koji sebe nazivaju pripadnicima navijačke skupine.

Želimo  jasno i glasno stati u obranu, prije svega naših kolegica i kolega koji su postupali na mjestu događaja kojom prilikom su izvršavali zadaće iz djelokruga policijskih poslova i zakonito primjenjivali ovlasti, pri tome riskirajući svoje živote u teškoj situaciji u kojoj su se našli, a koju je običnim građanima teško približiti. Zato očekujemo i od drugih segmenata civilnog društva da jasno osude napad na policijske službenike jer koketiranje sa prihvatljivošću ovakvog agresivnog ponašanja i traženje opravdanja za isto samo je plodno tlo za daljnji rast ovog kriminalnog tkiva unutar navijačkih grupa, a što je ozbiljna prijetnja cijelom društvu.

S tim u vezi kao, kao predstavnici kriminalističke struke, dužni smo, ali držimo i  društveno odgovornim za izjaviti kako unatrag više godina, na žalost, svjedočimo negativnoj evoluciji određenih podgrupa unutar navijačkih skupina (što je pojavni oblik i trend i u mnogim drugim europskim državama, posebice u državama u susjedstvu),  u smislu da manji ali i dobro organizirani i povezani dio pripadnika navijačkih skupina, koji se infiltrirao u većinski zdravo tkivo navijačke skupine, zloupotrebljava cjelokupnu strukturu i sami nazivnik navijačke skupine za svoje uske interese koje nemaju veze sa sportom već se radi o  vršenju raznih kriminalnih aktivnosti koje inače karakteriziraju organizirane kriminalne skupine s isključivim ciljem stjecanja profita i pozicioniranja u kriminalnom miljeu. Upravo tu radikalnu podgrupu i držimo glavnom i odgovornom za ovaj teški incident kao i činjenicu da sve upućuje da se  ne radi o slučajnosti već o planiranom incidentu, stoga tu podgrupu  nikako ne treba poistovjećivati sa pravim navijačima, niti istinske navijače stigmatizirati. 

Jednako tako jasno napominjemo kako je napad na policijske službenike ujedno napad na društveno uređenje i Državu gdje je Država Hrvatski narod i nije tek neki pojam koji bi označavao vlast, unutar čega su i policijski službenici i pripadnici navijačkih skupina dio i djeca tog istog naroda.

Velika većina onih koji sada olako i bez zadrške osuđuju policijske službenike u trenutcima kada je njihova sigurnost dovedena u pitanje zdušno zazivaju policijsku pomoć i prisutnost policije kao jamca mira i vlastite sigurnosti.

Navijačke skupine jedino dok podržavaju svoje sportske momčadi i dokle funkcioniraju na slavu sporta i sportskih uspjeha ispunjavaju svoju bit postojanja, jednako tako i sportski klubovi dokle funkcioniraju unutar prezentacije sportske vještine ispunjavaju svoju bit, a sve drugo što izlazi iz tih okvira predstavlja društvenu anomaliju.

SKP u ovom trenutku  drži najvažnijim za rasvjetljenje cijelog događaja da se u vezi navedenog događaja  provede sve obuhvatno kriminalističko istraživanje, koje je u okolnostima velikog broja sudionika izuzetno složeno i koje treba ići u dva smjera, u smjeru rasvjetljavanja okolnosti na mjestu događaja i drugom smjeru koji bi išao prema otkrivanju uzroka i organizatora koji se radi ispunjenja svojih ciljeva olako se poigravaju sa životima drugih ljudi od kojih velika većina niti ne zna za postojanje dubljeg smisla događaja u kojima sudjeluju.

Kriminalističko istraživanje tek treba dati odgovore na preostale dvojbe i postavljena pitanja, pa i  na one medijske napise koji spominju nama neprihvatljivu interesnu povezanost koja bi mogla ukazivati na korupcijski nazivnik  nekih bivših obnašatelja visokih rukovodnih funkcija u policiji, a koji su sada zaposleni u raznim nogometnim institucijama.

Također držimo nepotrebnim  da na sazvanoj tiskovnoj konferenciji od strane policije u ovakvim slučajevima participira predstavnik državnog odvjetništva jer se kroz njegove izjave samo zbunjuje građane , obzirom da se šalje kriva poruka da policija ne vjeruje samoj sebi, već joj treba „mentor“ iz druge državne institucije koji bi dao vjerodostojnost predstavnicima policije, što je potpuno  suprotno našoj percepciji policije kao neovisne i profesionalne službe s dignitetom i isključivom  dužnošću služenja Hrvatskom narodi i svim građanima Republike Hrvatske.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije