PRIJEDLOG SKP-a ZA TRANSPARENTNIJE KORIŠTENJE USLUŽNIH JEDINICA MUP-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, 
 
članovi i simpatizeri SKP-a, u posljednjih nekoliko dana, u više su nam se navrata obratili s primjedbama vezanima za ostvarivanje prava na korištenje uslužnih jedinica MUP-a „Valbandon“, „Dramalj“ i „Mali Lošinj„, tijekom korištenja godišnjih odmora. S tim u svezi u privitku posta možete pročitati naš dopis upućen Upravi za materijalno financijske poslove.