PRIJEDLOG SKP-a U SVEZI NAKNADE ZA CIVILNO ODIJELO

Obzirom da je izdavanje narudžbenica za civilno odijelo, ukazalo na cijeli niz nejasnoća, što je pak uzrokovalo veliki broj upita od strane naših članova, SKP je sastavio prijedlog kojim bi se ubuduće transparentnije rješavala naknada za civilno odijelo, koji je uz dopis-požurnicu, nadopunjen novim upitima, dostavio rukovodstvu našeg Ministarstva, a sadržaj kojeg u cijelosti možete naći u privitku ovog posta.

Privitak