PRIJEDLOG IZMJENE ZAKONA O POLICIJI

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a obavještavamo Vas kako se SKP prijavio za sudjelovanje na savjetovanju u organizaciji MUP-a u svezi prijedloga Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji s čim u svezi donosimo naš prijavni obrazac s primjedbama. 

Vidi obrazac