Pregovori Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi oko visine regresa za 2023. godinu

Poštovano članstvo Sindikata kriminalističke policije,

dužni smo Vas obavijestiti kako je predsjedništvo Sindikata kriminalističke policije donjelo odluku o priključenju našeg sindikata zajedničkoj inicijativi nereprezentativnih sindikata koja uz naš sindikat okuplja i članove Carinskog sindikata Hrvatske, Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Sindikata policijskih službenika, Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, Sindikata pravosudne policije Hrvatske, Sindikata zaposlenika državne službe Hrvatske i Općeg Sindikata MUP-a. Pobrojani sindikati okupili su se u protestu protiv sramotne diskriminacije kojoj trenutno svjedočimo, a koja je počela dogovorom između Vlade RH i Sindikata policije Hrvatske i Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a, oko iznosa regresa koji će biti značajno veći za članove spomenutih tzv. „reprezentativnih“ sindikata u odnosu prema regresu koji će biti isplačen članovima tzv. „nereprezentativnih“ sindikata. Ne možemo se oteti dojmu kako nas ovakva diskriminacija vodi ka sindikalnom monopolizmu „reprezentativnih“ sindikata koji  u neprirodnoj sinergiji sa Vladom kao poslodavcem žele postići apsolutnu kontrolu sindikalne scene i koncentraciju sindikalne moći sa upitnim krajnjim ciljem. Pri ostvarenju tih ciljeva tzv. „reprezentativni“ sindikati i poslodavac bez ikakvog srama posežu za protuustavnim i nemoralnim nuđenjem (da ne koristimo teži izraz) financijskih benefita iskorištavajući niski standard hrvatskog društva za koji i sami snose odgovornost. Ovakva frustrirajuća, neprevedena i protuustavna situacija koja dovodi u pitanje i sam  opstanak nereprezentativnih sindikata potakla nas je na zajedničku reakciju te smo sastavili zajedničko priopćenje u formi otvorenog pisma premijeru RH potpisano od strane predsjednika 8 sindikata koje Vam u cijelosti prenosimo, a koje je upućeno i svim medijima. Napominjemo kako je ovo samo prvi korak u našem nastojanju sprečavanja daljnje diskriminacije i podjele sindikalne scene te ćemo Vas ubrzo izvijestiti i o drugim akcijama koje planiramo poduzeti.

U vašoj službi.

Sindikat kriminalističke policije

Pismo  – OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 10052023 ČISTOPIS