POVREDA PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJA REGULIRAJU PASIVNO DEŽURSTVO

Obzirom da se rukovodstvo MUP-a do sada u više navrata oglušilo na upozorenja Sindikata kriminalističke policije glede sustavnog kršenja odredbi članka 44. Kolektivnog ugovora unutar MUP-a, odlučili smo se direktno obratiti Vladi RH sa zahtjevom za poduzimanjem mjera kako bi se konačno prestalo sa takvom ustaljenom praksom koja nanosi veliku štetu cijelom Ministarstvu i učinkovitom funkcioniranju policijske službe koji u cijelosti možete naći u privitku ovog posta.

Poveznica na dokument