Osvrt SKP-a na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, zainteresiranajavnosti,

na 15. sjednici Hrvatskog sabora doneseni su između ostalih zakona i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 126/19. Odredbe spomenutih zakona stupile su na snagu 01. siječnja 2020. godine. Iako smo u Više navrata, u najboljoj namjeri, nudili našu pomoć, Sindikat kriminalističke policije nije bio uključen u rad stručnih, mješovitih radnih skupina koje su radile na izmjenama i dopunama spomenutih zakona, a koje se ustvari inicirane obvezom implementacije Direktive 2016/1919/EU o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog

naloga.

Žalosna je i pomalo frustrirajuća, ali i znakovita činjenica da se OPET nije iskoristio dani moment za rješavanje jednog od najvećih problema našeg sustava, KAZNENO PRAVNE ZAŠTITE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, koji trenutno IZUZETNO tereti rad policije. Takvim pristupom poslodavca mora nam se nametnuti pitanje: da li se radi o nemaru, nebrizi, neznanju ili nečemu trećem, pošto pitanje rješavanja ovog problema nije ništa manje bitno od problema materijalne prirode kao što je to podplaćenost policijskih službenika. Na takav način, na žalost odgovorni u MUP-u, zavaljeni u svoje udobne fotelje, zorno pokazuju koliko im je stalo do običnih policijskih službenika tj. onih koji svoj posao obavljaju neposrednom primjenom policijskih ovlasti, te se ponovno potvrđuju naše konstatacije o inferiornoj ulozi koju na žalost predstavnici policije sve ove godine očito imaju umješevitim radnim skupinama na kojima se kreiraju zakonske izmejne.

Važno je istaći kako postojeća zakonska rješenja koja se odnose na ispitivanje osumnjičenika su policijskim službenicima oduzeli jedan od najvažnijih alata u otkrivanju kaznenih djela, a to je obavijesni razgovor sa osumnjičenikom, odnosno sadašnjim zakonskim rješenjem je „ubijena“ kriminalistička obrada u kojoj su se stvarali operativci u pravom smislu te riječi koji su u izravnom kontaktu sa osumnjičenicima utvrđivali činjenice i rješavali kaznena djela, dok je po sadašnjim pravilima uloga operativca zamijenjena ulogom „spikera“ koji razgovijetno čita mnoga propisana upozorenja pri čemu budno pazi da ne izostavi koje upozorenje gdje je sasvim irelevantno da li će osumnjičenik što iskazivati dok je fokus postupka na formi a nikako na sadržaju.

U prilogu obavijesti možete pročitati dopis Sindikata kriminalističke policije u cijelosti.

Link na naš dopis

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije