OSVRT SKP-a NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNOG UGOVORA

U petak, 23. siječnja 2015. godine, s početkom u 13,00 sati, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, održan je sastanak reprezentativnih sindikata i pregovaračkih odbora državnih ministarstava unutar Vlade RH, na kojem su se razmatrale predložene izmjene i dopune KU. Napominjemo kako SKP-a, kao niti ostali nereprezentativni sindikati, nije službeno obaviješten, niti o prijedlozima izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, niti o održavanju navedenog sastanaka, što smatramo nedopustivim obzirom na važnost Kolektivnog ugovora, ukoliko postoji stvarna želja za iznalaženje najboljeg rješenja koje će biti u interesu svih državnih službenika i namještenika. Reakciju i osvrt SKP-a možete u cijelosti pročitati u prilogu posta.

 

Prilog pdficona