Preustroj kriminalističke policije – osvrt 1

Poštovani članovi SKP-a, simpatizeri i svi ostali koji pratite aktivnosti SKP-a, obavještavamo Vas kako je jučer održana 4. sjednica predsjedništva SKP-a, na kojoj je glavna tema dnevnog reda bio prijedlog reorganizacije MUP-a s naglaskom na kriminalističku policiju. Naime, razmatrajući prijedlog sheme nove reorganizacije MUP-a u kojoj još uvijek nije naveden broj izvršitelja po ustrojstvenim jedinicama, nameću nam se brojana pitanja.

Ključno pitanje je, tko je (imena i prezimena, radna mjesta, minuli rad) na sebe preuzeo obvezu i odgovornost prilikom izrade tako složenog prijedloga koji je od krucijalnog značaja za funkcioniranje kriminalističke policije i od koga je i temeljem čega dobio taj mandat. Ponavljajući greške iz prošlosti, izgleda da niti ova „rukovodeća rotacija”, nije konzultirala niti struku niti znanost, te se i dalje nastavlja kontinuitet skrivanja i dovođenja struke pred gotov čin. Zbog svega naprijed navedenog, postoji opravdana sumnja u profesionalne namjere aktualnog rukovodstva, a stječe se dojam da se radi o još jednom nestručnom i personaliziranom prijedlogu koji bi trebao biti prilagođen podobnom kadru.

Obzirom na najveći mogući značaj teme preustroja kriminalističke policije, SKP će zatražiti da mu se službeno dostavi cjeloviti prijedlog reorganizacije MUP-a, kako bi se pristupilo formiranju stručne radne grupe koju bi činili iskusniji policijski službenici različitih linija rada na svim organizacijskim razinama, a koja bi pristupila projektu izrade nacrta preustroja kriminalističke policije sukladno pravilima struke. Mišljenja smo kako bi u navedeni projekt svakako trebali uključiti i predstavnike policijske akademije, Strukovne udruge kriminalista, te u konačnici konzultirati i neke znanstvene institucije koje izučavaju državnu upravu i velike organizacijske sustave.

Nadalje zatražiti ćemo od rukovodstva MUP-a da se u svezi navedene teme pripremi zatvorena rasprava unutar MUP-a na kojoj bi se omogućilo da svi zainteresirani subjekti i pojedinci iznesu svoja mišljenja, osvrte i prijedloge.

Napominjemo kako smo se kao profesionalci obvezali, da ćemo između ostalog i štiti metodologiju policijskog postupanja, stoga smo ograničeni u iznošenju cjelovitih osvrta koristeći ovaj medij.