OSTAVKA ŽELJKE POKUPEC, ŽUPANIJSKE DRŽAVNE ODVJETNICE U ZAGREBU

Poštovani članovi, simpatizeri i svi drugi koji pratite rad SKP-a, 
 
koristimo ovu priliku da Vas podsjetimo kako je SKP u više navrata ukazivao na dugotrajno nezadovoljavajući odnos između DORH-a i Policije, za koji smo u više navrata naglasili kako je od krucijalne važnosti za uspješno suprotstavljanje svim oblicima kriminaliteta koji ugrožavaju hrvatsko društvo, a koji problem je, podsjećamo i bio jedan od glavnih razloga osnivanja našeg Sindikata. S tim u svezi SKP je u više navrata pozvao na dijalog sve mjerodavne, kako u državnom odvjetništvu tako i u policiji, kako bi se napokon izgradio ravnopravni partnerski odnos ovih državnih institucija, temelj kojeg mora biti, pod hitno revidirani Protokol o suradnji državnog odvjetništva i policije. Koliko nam je poznato SKP je jedini do sada otvoreno progovorio o konkretnim problemima koji terete odnos DORH-a i Policije, u kojem kontekstu je od strane SKP-a i prozvana predmetna državna odvjetnica, Željka POKUPEC, upravo zbog brojnih pritužbi kako naših članova tako i brojnih drugih policijskih službenika. Na žalost, možemo konstatirati kako je SKP za sada ostao usamljen u svojim nastojanjima oko rješavanja ovog značajnog problema, međutim i dalje se nadamo da ćemo potaknuti mjerodavne prije svega u  našem ministarstvu, a potom i u DORH-u  da konačno pokažu društvenu zrelost, hrabrost  i empatiju za opće dobro, kako bi se ovaj proces poboljšanja odnosa DORH-a i Policije konačno pomaknuo s mrtve točke.