Osnovni podaci

Naziv: Sindikat kriminalističke policije

Skraćeni naziv: SKP

OIB: 81963583820

Sjedište: Zagreb, Nehajska 7

Matični broj: 04195183

IBAN broj HR6423600001102411008

E-mail: skp@skp.hr

Predsjednik: Tomislav Štambuk, predsjednik@skp.hr , tel: 098 383279

Zamjenik predsjednika:  Damir Papić, zamjenikpredsjednika@skp.hr , tel: 091 5229394

Glavni tajnik, povjerenik:  Perica Biočić,  glavnitajnik@skp.hr , tel: 091 1773441