ODRŽAN 3. SABOR SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege, dionici sindikalnog djelovanja,

sa zadovoljstvom Vas obavještavamo kako je dana 12. veljače 2022. (subota) u 12,00 sati u Zagrebu u službenim prostorijama VII Policijske postaje, Nehajska 7 održan 3. Sabor SKP-a. Kvorum sindikalnog Sabora činilo je više od 50 % članova sabora, tako da je sukladno čl. 16. Statuta zadovoljen osnovni preduvjet za regularno održavanje izbora i donošenje odluka na Saboru. Sabor je održan po dnevnom redu kako slijedi:

1)IZBOR PREDSJEDNIKA SABORA

2)IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA SKP-a o DOSADAŠNJEM RADU SKP-a

3)IZBORI ZA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKP-a

4)IZBORI ZA ČLANOVE SUDA ČASTI SKP-a

5)IMENOVANJE i IZBOR DOPREDSJEDNIKA i GLAVNOG TAJNIKA SKP-a i FORMIRNJE NOVOG PREDSJEDNIŠTVA SKP-a

6)PRIJEDLOZI IZMJENE STATUT-a SKP-a (IZBORNI SUSTAV, SINDIKALNI OGRANCI, NADZORNO TIJELO …)

7)OSTALE TEME KOJE SE TIČU SINDIKALNOG DJELOVANJA ….

U vezi prve točke dnevnog reda za predsjednicu Sabora SKP-a izabrana je Marijeta Španić

Vezano na drugu točku dnevnog reda dostavljamo Vam prezentaciju o dosadašnjem radu SKP-a.

Pod trećom točkom dnevnog reda obzirom na isteke mandata nositelja funkcija u sindikatu održani su i redoviti izbori za Predsjednika i Zamjenika predsjednika Sindikata kriminalističke policije. S tim u vezi predsjedništvo SKP-a je sukladno čl. 27. Statuta donijelo odluku o formiranju i izboru članova Izborne komisije SKP-a u sastavu Tomislav Kristić, Marko Žibret i Perica Biočić. Na izborima su između dvojice kandidata koji su predali regularne kandidacijske liste za obje spomenute pozicije u sindikatu, od strane prisutnih članova sindikalnog Sabora za predsjednika SKP-a izabran Tomislav Štambuk i zamjenika predsjednika SKP-a izabran Damir Papić.

U četvrtoj točki dnevnog reda jednoglasno su izabrani članovi Suda časti SKP-a: Jurica JAKIĆ – predsjednik , Dražen Beović –član, Silvije Ujević – član.

Pod petom točkom dnevnog reda formirano je novo predsjedništvo SKP-a u sastavu Tomislav Štambuk – predsjednik, Damir Papić – zamjenik predsjednika, Marijeta Španić – dopredsjednik, Marko Žibret – dopredsjednik, Perica Biočić – glavni tajnik, Tomislav Kristić – predsjednik SO Rijeka – član predsjedništva i Mirjana Magdić – zamjenica predsjednika SO Rijeka član predsjedništva.

U šestoj točki dnevnog reda sindikalnom Saboru prezentirane su i predložene izmjene Statuta SKP-a od kojih navodimo najvažnije a to su:

-promjene izbornog sustava i uvođenje pravila da su svi članovi sindikata ujedno i članovi Sabora /jedan član – jedan glas/ ta da imaju pravo glasanja kako na izborima tako i o donošenju odluka krucijalnih za djelovanje sindikata predviđenih Statutom , kako bi se to provelo u djelo u novom Statutu je predviđeno elektronsko anonimno glasovanje kojem će svaki član moći jednostavno pristupiti uz korištenje tokena i svoje adrese elektroničke pošte,

-promjene u proceduri formiranja sindikalnih ogranaka koji će se po odredbama novog statuta formirati po prijedlogu predsjedništva koje ima pravo i predložiti svoje kandidate za izbore za obnašatelje funkcija predsjednika i zamjenika predsjednika sindikalnih ogranaka. U vezi sa provođenjem izbora za obnašatelje funkcija predsjednika i zamjenika predsjednika sindikalnih ogranka također se uvodi elektronsko glasanje.

Sve predložene promjene Statuta su jednoglasno prihvaćene i izglasane od strane kvoruma sindikalnog Sabora, čime je na snagu stupio i novi Statut koji Vam dostavljamo u prilogu i koji će biti objavljen na našim stranicama.

Novo imenovano predsjedništvo SKP-a je ovom prilikom održalo i XXXII sjednicu predsjedništva SKP-a na kojoj su donesene odluke o formiranju SO Split u SO Zagreb te odluku o provođenju izbora za obnašatelje funkcija u navedenim SO u roku od 3 mjeseca o točnim datumima kojih ćete biti pravovremeno obavješteni kako bi se proveo kandidacijski postupak. S tim u vezi predsjedništvo je sukladno novom Statutu istaklo i svoje kandidate za obnašatelje funkcija u novo formiranim SO SKP-a kako slijedi:

· SO Zagreb – kandidat za predsjednicu Marijana Kobašević, kandidat za zamjenika predsjednice Edo Slunjski

· SO Split – kandidat za predsjednika Branimir Jolić, kandidat za zamjenika predsjednika Mijo Maleš

Pod sedmom točkom dnevnog reda raspravljalo se ponajviše o statusu i stanju u kriminalističkoj policiji te akcijama sindikata koje će biti usmjerene u budućnosti na ukazivanje i rješavanje još uvijek brojnih problema koji terete rad kriminalističke policije.

STATUT SKP-a

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

20220212 134254