ODGOVOR MUP-a U VEZI NABAVE GRAĐANSKIH ODIJELA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da smo u vezi našeg dopisa, kojim smo zatražili hitno sređivanje trenutno lošeg stanja oko nabave građanskih odijela, zaprimili odgovor MUP-a u kojem se navodi da će nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva pokrenuti proceduru izrade novog Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građanska odijela, a navedeni dopis MUP-a u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.
S obzirom na dosadašnje brojne probleme i poteškoće vezane za realizaciju narudžbenica za nabavu građanskog odijela, kao i onemogućavanje tog prava brojnim policijskim službenicima, o čemu smo više puta ukazivali odgovornim osobama u MUP-u, nadamo se da će konačno doći do pozitivnih promjena i da će izradom novog Pravilnika ovaj problem postati prošlost.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Link na odgovor MUP-a