OBAVIJEST-osigurana sredstva za cijepljenje protiv KME!

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

zbog zabrinjavajućih informacija koje smo zaprimili od članova SKP-a da u ovoj godini nisu osigurana proračunska sredstva za cijepljenje policijskih službenika protiv krpeljnog meningoencefalitisa, čime su brojni policijski službenici koji višesatno borave u prirodi izloženi potencijalnoj opasnosti po zdravlje, obratili smo se odgovornim osobama u našem Ministarstvu te im skrenuli pozornost na vaźeće zakonske odredbe koje se odnose na zaštitu zdravlja policijskih službenika, u svezi čega smo potom zaprimili dopise MUP-a iz kojih je vidljivo da je ovaj problem riješen na zadovoljavajući način tj. da su u Financijskom planu MUP-a za 2017. godinu osigurana sredstva za ovu namjenu, a navedene dopise možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave.

Dopis MUP 1

Dopis MUP 2

U Vašoj sluźbi,

SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE