Netransparentnost internih oglasa i javnih natječaja u MUP-u

Poštovani članovi i zainteresirana javnosti,

izvješćujemo Vas da smo u vezi naših brojnih dopisa o netransparentnim internim oglasima i javnim natječajima u našem Ministarstvu konačno zaprimili odgovor od Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, MUP-a, broj: 511-01-157-57693/1-2015, kojeg u cijelosti možete pročitati u prilogu.

Iako smo brojnim primjerima ukazivali na nepravedni, neujednačeni i netransparentni sustav upravljanja ljudskim potencijalima, iz ovakvog (pre)opsežnog i demagoškog odgovora MUP-a, u kojem se nabraja što je sve učinjeno po tom pitanju u sustavu još od davne 2001. godine, pokušavaju se samo prikriti brojne nepravilnosti na koje smo do sada ukazivali, dok su mnoga naša pitanja ostala i dalje bez odgovora, poput upita zbog čega se u slučaju obustave postupka javnog natječaja ili internog oglasa sukladno članku 50.b stavku 3. Zakona o državnim službenicima ne navode konkretni razlozi obustave postupka, već se isti i dalje obustavlja pod čudnim i nejasnim okolnostima, pri čemu se kao razlog obustave postupka koristi ona preopćenita i nejasna formulacija “bitno promijenjene okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, odnosno internog oglasa”. Iako se odgovorne osobe u Ministarstvu i dalje prave da ništa ne vide, ne čuju i ne razumiju, kao da su pod nekim staklenim zvonom, to nas uopće nije iznenadilo niti obeshrabrilo te nastavljamo daljnje aktivnosti i bit ćemo ustrajni u konačnom rješavanju ovog problema, u nadi da ćemo jednog dana u vezi ove prevažne teme ipak naći sugovornike i u samom Ministarstvu.

Odgovor MUP-a možete pročitati na poveznici