NETRANSPARENTNO ZASTUPANJE MEDIJSKIH PORTALA NA WEB STRANICAMA MUP-a

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, 
 
dana 17. veljače 2015. godine Sindikat kriminalističke policije poslao je upit MUP-u zbog čega se na početnoj web stranici Informacijskog sustava MUP-a RH nalaze hiperveze samo prema dnevnim novinskim portalima “Index.hr”, “24sata”  i “Jutarnji list”, u svezi čega je zaprimljen  odgovor u kojem se navodi da su tijekom izrade portala MUP-a postavljene hiperveze na navedena tri dnevna informativna portala jer su jedini imali javno dostupne RSS kanale preko kojih je moguć nesmetan dolazak do informacija, što ne odgovara stvarnoj situaciji pošto se već letimičnim pregledom Interneta može utvrditi da brojni drugi dnevno informativni hrvatski internetski portali već godinama imaju RSS sustav komunikacijskih kanala za automatsku distribuciju vijesti. Stoga SKP-a od MUP-a traži da se što prije na službenu web stranicu MUP-a postave hiperveze i na druge informativne portale koji zadovoljavaju navedene tehničke uvjete.