NAKNADA ZA CIVILNO ODIJELO

Obzirom na velik broj upita članova SKP-a, te neprecizan i nejasan odgovor MUP-a na upit Općeg sindikata MUP-a u svezi očekivanoga datuma izdavanja narudžbenica za civilna odijela, SKP je MUP-u uputio upit kojim traži od MUP-a da se žurno i jasno očituje po tom pitanju.

Naš dopis možete pogledati na linku