Nadopuna osvrta SKP-a na Prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege,

u odnosu na naš prethodni dokument u kojemu kao Sindikat izražavamo svoju zabrinutost i protivljenje na prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: prijedloga Zakona) u kojemu tražimo izuzimanje policije iz spomenutog  prijedloga Zakona, na isti način kao što su iz njega zbog specifičnosti službenih zadaća koje obavljaju izuzete djelatne vojne osobe, zaposlenici u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, drugi zaposlenici izaslani u inozemstvo i  zaposlenici u državnim tijelima osnovanim zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske, ovim putem dostavljamo činjenice koje dodatno osnažuju naš prvotni prijedlog.

Naime, svi mi kao policijski službenici koji svakodnevno obavljamo sve zadaće koji proizlaze iz policijskog posla pristajemo da za propisanu plaću služimo društvu i na način da doprinosimo ostvarenju onih politika koje su demokratskim procesom izabrane od većine građana kao prihvatljive i za širu zajednicu korisne, što i jest svrha policije. Vjerojatno se svi možemo složiti kako policija nikada ne smije postati  organizacija čije se djelovanje i motivacija temelji na profitu te da ideal službe za javno dobro mora ostati jedini i glavni motiv za pristupanje i rad u policiji. Međutim, svi mi policijski službenici smo protiv toga da nas se raznim sredstvima usmjerava ili grubo rečeno podjarmljuje na način da se na nakaradan način utječe na osnovnu egzistenciju koja ovisi o plaći, kako je to predloženo u novom zakonu kojim bi se regulirale i plaće policijskih službenika.

Osnovni problem prijedloga Zakona je da je pojedincu dano pravo odlučivanja o plaći policijskog službenika, a da nad tim pojedincem ne postoji nikakva sustavna kontrola. Novi prijedlog Zakona olakšava i na širom otvorena vrata uvodi mogućnosti manipulacije. Očiti primjer tome je mogućnost da pojedinac proglasi nečiji rad vrjednijim od istog takvog rada drugog pojedinca. Kada tome pridodamo činjenicu kako kadroviranjem unutar MUP-a i dalje „vlada“ kriterij podobnosti, a ne profesionalnosti, sposobnosti i rezultata minulog rada te da se rukovoditelji gotovo u pravilu „dovode izvana“ i postavljaju na pozicije rukovođenja ustrojstvenim jedinicama, a da nikada nisu radili u liniji rada kojoj pripada ustrojstvena jedinica ili što je još gore u policijskom rodu kojem novo postavljeni rukovoditelji nisu nikada pripadali, onda je više nego očito da se ovakvim prijedlogom Zakona otvaraju mogućnosti za manipulacije.

Redovito pojavljivanje i potenciranje sistemskog problema netransparentnog kadroviranja kod svakog pokušaja promjene različitih zakona, u sustavu koji bi trebao biti postavljen na „zdravim“ temeljima trebao bi biti ozbiljan znak za „uzbunu“, međutim dok god to nije tako očito je da se nalazimo još daleko od razine profesionalnosti kojoj težimo.

U  Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

Pogledaj dokument : Dopis