MUP-ovo PRIOPĆENJE U SVEZI SLUČAJA TOMISLAVA SAUCHA

SKP smatra da je priopćenje MUP-a u najmanju ruku skandalozno, a ponajprije jer je primarna uloga MUP-a štititi dignitet policijskih službenika kada zakonito postupaju, a ne štititi osobe koje izravno narušavaju ugled policije, posebice ukoliko bi upravo te osobe trebale, obzirom na javnost i važnost funkcije koju obnašaju,  biti uzor ostalim građanima, jer policija je tu da štiti sve njezine građane i državu, a da istovremeno ne bude napadana od iste te države.

Link