KRONIČNA NETRANSPARENTNOST NATJEČAJA

Kako se naši komentari ne bi svodili na isključivo kritiziranje ovakvih vijesti kojima nema kraja, te potenciranje vaše i naše profesionalne frustracije, podsjećamo na rješenja koja je SKP već predlagao poslodavcu, a koja bi, ako ništa drugo značila zaokret odnosno pokazivanje iskrene volje za promjenama ovog nakaradnog sustava internih oglasa. Predlagali smo da se u sklopu slijedećeg preustroja planira ustroj nove ustrojstvene jedinice na razini Ravnateljstva policije koja bi se sastojala od iskusnih profesionalaca iz svih policijskih rodova, izabranih po strogim i jasnim kriterijima, čije imenovanje ne bi smjelo koincidirati sa političkim rotacijama. Ti iskusni profesionalci bi činili komisije zadužene za provođenje internih oglasa, te bi se na taj način, za početak umanjila mogućnost utjecaja politički postavljenih i nestručnih rukovoditelja na kadroviranje na svim razinama.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/index-otkriva-policija-krsi-zakon-o-radu-i-namjesta-natjecaje-za-posao/773295.aspx