Kazneno pravna zaštita policijskih službenika

Sindikat kriminalističke policije uputio je dopis ministru g. Vlahi Orepiću, radi kazneno-pravne zaštite policijskih službenika, vezanu uz svakodnevno zaprimane obavijesti od članova, o nelogičnostima postupanja kada građani podnose prijave za kaznena djela protiv policijskih službenika, posebice oni građani prema kojima su policijski službenici postupali, bilo da bi izbjegli posljedice postupanja, bilo samo iz razloga da bi lažnom prijavom napakostili policijskim službenicima. Posebice je zabrinjavajuća činjenica da Služba za unutarnju kontrolu, Služba zakonitosti postupanja i ustrojstvene službe unutar MUP-a kada razgovaraju s prijaviteljima, odnosno podnositeljima prijava protiv policijskih službenika ne upozoravaju građane na posljedice lažnog prijavljivanja kaznenog djela, a čak kada i upozore ne sačine nikakav formalan obrazac (zapisnik o zaprimanju kaznene prijave kojeg građanin potpisuje) koji bi prijavitelja obvezao da snosi posljedice eventualno lažne prijave, već se u pravilu samo sačinjavaju službene zabilješke.

Stoga je stav i prijedlog Sindikata kriminalističke policije da u svim slučajevima kada građani podnose kaznene prijave protiv policijskih službenika ustrojstvena jedinica treba zaprimati prijavu kao izjavu na zapisnik o zaprimanju kaznene prijave, gdje će prijavitelj biti upozoren slijedećim upozorenjem: „ Prijavitelj je u skladu s člankom 205. stavkom 2. ZKP-a upozoren da će počiniti kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela u skladu s člankom 304. KZ-a, ako prijavi određenu osobu da je počinila kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti iako zna da ta osoba nije počinitelj, kao i onda ako prijavi da je počinjeno kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti iako zna da to djelo nije počinjeno, ili ako sam sebe prijavi za takvo djelo, iako ga nije počinio“, koji zapisnik potom prijavitelj nakon dane izjave vlastoručno potpisuje, a kako bi se isti u daljnjem postupku (u slučaju utvrđivanja da se radi o lažnom prijavljivanju kaznenog djela) mogao koristiti kao dokaz.

Naš dopis ministru