KAKAV JE STATUS POLICIJSKE SLUŽBE U HRVATSKOM DRUŠTVU?

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, 
 
ovo je samo još jedan očiti pokazatelj nužne potrebe za pokretanjem zajedničke inicijative svih policijskih sindikata, da se preispita aktualna zakonska regulativa iz čl. 314. KZ-a (Prisila prema službenoj osobi)  i 315. KZ-a (Napad na službenu osobu) kako bi se spriječila daljnja marginalizacija uloge koju policija ima u društvu kao i srozavanje policijskog ugleda.