Izmjene Zakona o radu u kontekstu utjecaja na daljnje sindikalno djelovanje nereprezentativnih sindikata

Poštovane kolegice i kolege,

kao što smo Vas ranije obavještavali na temu izmjena Zakona o radu (ZOR) u kontekstu utjecaja na daljnje sindikalno djelovanje posebice nereprezentativnih sindikata, nakon promjena kolektivnog ugovora turbulencije na sindikalnoj sceni dosežu vrhunac saborskom procedurom u vezi predloženih izmjena Zakona o radu, te je sada potpuno jasno da dolazi do velikih promjena na sindikalnoj sceni.

Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje novog Zakona o radu pod izlikom obveze usklađivanja radnog zakonodavstva s europskim direktivama, iako se svrha tih direktiva ovim prijedlogom ne implementira – već upravo suprotno.

U petak 21.10.2022. vladajuća većina u Hrvatskom saboru će pokušati realizirati glasanje izmjena ZOR-a već u prvom čitanju (Dnevni red | Hrvatski sabor)

Ove velike izmjene ZOR-a, u negativnom kontekstu po sve nas, pokušavaju se zamagliti unaprijed dogovorenim igrokazom oko pregovora Vlade i tzv. „reprezentativnih“ sindikata o visini osnovice za plaće u državnoj službi.

Tako je u prijedlogu izmjena između ostalog Zakona o radu navedeno:

PZE_394.pdf (sabor.hr) „Uz članak 53. Radi ispunjavanja obveze iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te sa svrhom uspostavljanja ravnoteže između financijskih obveza članova sindikata koji aktivno doprinose ugovaranju povoljnijih prava od zakonskih za sve radnike i ugovorenih prava iz kolektivnog ugovora koja konzumiraju svi radnici, ovim se člankom dopunjuje postojeći članak Zakona koji uređuje predmet kolektivnog ugovora. Propisuje se mogućnost da kolektivnim ugovorom, poslodavac i sindikat ugovore veći opseg prava za radnike koji su članovi sindikata potpisnika toga kolektivnog ugovora. Pri tome neće biti moguće ugovoriti veći iznos plaće niti određenih materijalnih prava koji predstavljaju naknadu troška radnika, a za ona materijalna prava o kojima će biti moguće pregovarati (božićnica, regres, jubilarna nagrada, otpremnina zbog odlaska u mirovinu i sl.) propisuje se ograničenje vezano za visinu tih prava. Radi pravilne primjene nove zakonske obveze za poslodavca na kojeg će se ista odnositi, propisuje se dužnost sindikata da poslodavca obavijesti o članovima koji ostvaruju ugovoreni veći opseg prava iz kolektivnog ugovora.“

Osim navedenog podsjećamo na najvažnije izmjene ako prijedlog ZOR-a prođe:

  • ????? ?? ??????? “??????????? ????????i“ ???? ?́? ???????????? ??????́???, ?? ??? ?????? ?? (??????) ??????, ??????? ?? ??????? ??% ????́?, ?? ?̌?? ? ???̌? ?? ????
  •  ??? ????? ž???? ?????́??? ????? ?????? ????????́? ?? ?????́????? ?? ?? ???? ? ?? ? ?????? ? ????? ?? ????????́? ???????????? ???? ?̌???? ???? ????́???, ??a?́? ???? ???????? ?? ??????? ?̌?????? ???????, ? ??????? ???? ???̌? ?? ?? ????????
  •  ??? ?? ???́? ??????? ???? ???????? ???????????? ????????̌???? ? ????????????? ???????, ??????? ??????? ?? ???? ?? ????????? ???? ?? ???????, ?????́??,  ?????
  •  ??? ?? ????đ??? ??????? ? ????? ć? ?????? ??????? ???????, ???? ??? ?̌??????? ? ?? ?? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ???? ??????? ? ??????? ???̌?? ???đ?????? ?????? ??????
  • ??????? ?? ?? ???̌???? ??????? ?????????? ????????? – ?????????? ?? ?????????? ?????????? ????????? ?? ????? ??????r????? ????? ??????? ? ?̌???? ?? ?? ?? ???̌??
  • ???? ?????? ????????? ?????? ???????̌? ?? ?????́???? ?????????? ?????? ????? ??????????? ???????? ?? ?????????? ???-??

Zakon o radu je oduvijek bio temelj prava radnika, koja su se kolektivnim ugovorom ili drugim aktima u pravilu povećavala. Ovim prijedlogom uvelike se degradira sam ZOR i sigurnost brojnih prava radnika. Neprihvatljivo je da se kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu daju ovlasti za uređenje osnovnih prava, naročito u situaciji kada se istovremeno posebnim zakonom o reprezentativnosti sindikata uveo kaos u kolektivno pregovaranje, o čemu najbolje govore porazne statistike o sve manjem broju radnika pokrivenih kolektivnim ugovorima (manje od 40% a u privatnom sektoru čak samo 20%) te sve nižoj kvaliteti kolektivnih ugovora što pokazuje kontinuirani pad RH na ljestvici prosječnih plaća u EU te ogroman odljev radno sposobnog stanovništva.

  • Č?????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ???? ?́? ???́? ????? ?? ?̌?????? ?????? ?????????

Iako je korisno da se članove sindikata i nagradi za to što izdvajaju od svoje plaće kako bi se zaštitio rad, ovako oblikovanim prijedlogom će se sindikate potpisnike kolektivnih ugovora gurati da potpisuju lošije kolektivne ugovore jer će sindikati koji su potpisnici kolektivnog ugovora samo svojim članovima osigurati veća prava, te će se svi oni sindikati i njihovi članovi kojima je onemogućeno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, učiniti sindikatima drugog reda i dovesti u poziciju gašenja.

Ovaj prijedlog će najvjerojatnije dovesti do gašenja mnogih manjih ali kvalitetnih sindikata, te daljnjeg srozavanja prava radnika jer će do izražaja doći upravo  “podobni / prodani” sindikalisti koji će zbog svojih osobnih interesa trgovati s poslodavcem, kojem će zauzvrat morati dozvoliti snižavanje prava radnika (tako i svojih članova) u kolektivnim ugovorima.

Očit je zajednički cilj kako Vlade tako i tzv. „reprezentativnih“ sindikata da se nereprezentativni sindikati prisile na “gašenje“, što Vladi osigurava „tišinu“ i jednostavno sindikalno tzv. pregovaranje.

Pitanje koje se nameće je što će biti sa našim ustavnim pravima koja nam garantiraju slobodno udruživanje kada uspiju u tom naumu, obzirom da se radi o neprirodnoj simbiozi koja nema nikakvu prosperitetnu perspektivu osim kratkoročnih osobnih koristi pojedinaca i malih interesnih grupa.

Ako se usvoji prijedlog ZOR-a nameće se i druga jednako važna pitanja, pitanje jednakosti, pitanje „obaveznog“ članstva u reprezentativnim sindikatima u koliko radnik želi ostvariti prava iz kolektivnog ugovora, što se policijskim rječnikom rečeno može nazvati tzv. reketom odnosno iznudom, pitanje radnika koji ne žele biti članovi niti jednog sindikata.

Ovaj plan možda i najbolje potvrđuje dosadašnji uspjeh i smisao našeg postojanja i djelovanja, obzirom da spadamo u one rijetke sindikate koji pokušavaju otvoreno artikulirati probleme kriminalističke policije i to one od presudne važnosti za struku, pošto je očito da iritiramo kako poslodavca (MUP) koji godinama devastira i marginalizira  kriminalističku struku unutar sustava , a tako i one „reprezentativne sindikate“ koji nikada nisu niti će ikada zastupati interese kriminalističke policije jer im je to obzirom na našu malobrojnost ali i kompleksnost zaštite samo nepotreban teret.

Predsjedništvo Sindikata kriminalističke policije je na više održanih sastanaka po ovoj temi zauzelo stav, koji prije  svega proizlazi iz procjene i profilacije Vas kao članova SKP-a, ali i načela SKP-a navedenih u našem Statutu Sindikata kriminalističke policije kao malog strukovnog sindikata.

Stoga, naš je stav čvrst da kročimo dalje kao neovisni , samostalni i na svom kursu prateći našu agendu zacrtanu u Statutu , naravno  uz podršku kao i do sada specifičnim zajedničkim sindikalnim akcijama ili inicijativama koje procijenimo ozbiljnima i dobrima.

Na kraju obavještavamo Vas  kako se dio sindikalne  radničke scene za razliku od policijskih i drugih službeničkih sindikata organizirao, pa u vezi predloženih izmjena ZOR-a inicijativa „za radnički ZOR“ organizira prosvjed u petak, 21.10. u 17h na Markovom trgu protiv predloženih izmjena ZOR-a.

https://www.facebook.com/zaradnickiZOR

https://radnickizor.hr/2022/10/16/dodi-na-prosvjed-u-petak-u-pet/

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije