IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata,

izvješćujemo Vas da smo zaprimili odgovor MUP-a, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, u svezi našeg mišljenja koje smo iznijeli tijekom javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga ZID ZKP-a, a koji dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu.

S obzirom da se u navedenom dopisu navodi da se predstavnici Sindikata kriminalističke policije nisu odazvali na radni sastanak koji je održan u Ravnateljstvu policije glede razmatranja novopredloženih izmjena i dopuna ZKP-a, smatramo korisnim sve zainteresirane obavijestiti da je razlog neodazivanja bio isključivo što poziv nije uručen na prikladan način te samim tim nismo bili pravovremeno obaviješteni o održavanju navedenog radnog sastanka jer bi u protivnom predstavnici SKP-a, u cilju promicanja i zaštite interesa struke, svakako nazočili navedenom tematskom sastanku.

Dopis link